برنامه سرمایه گذاری كبك
۱۶ شهریور

برنامه سرمایه گذاری كبك

برنامه سرمایه گذاری كبك

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری كبك در جستجوی جذب افراد تاجر با تجربه برای سرمایه گذاری ۸۰۰،۰۰۰ دلار كانادا در اقتصاد كبك می‌باشد. سرمایه گذاران باید دارای شرایط زیر باشند:

  • حداقل دو سال تجربه مدیریت در پنج سال گذشته در یك تجارت قانونمند در زمینه كشاورزی، بازرگانی یا صنعتی، یا در یك
  • تجارت حرفه‌ای و تخصصی قانونمند، یا برای یك آژانس بین المللی یا یک ارگان دولتی
  • حداقل سرمایه خالص ۱،۶۰۰،۰۰۰ دلار كانادا باشد كه به صورت قانونی به دست آمده باشد.
  • انجام یك سرمایه گذاری ۸۰۰،۰۰۰ دلاری (امکان تامین این مبلغ به صورت وام نیز وجود دارد)
    این ارزیابی همچنین فاكتورهای دیگری مثل سن، نوع و مدت تحصیلات و مهارتهای زبان درخواست كنندگان را در بر می‌گیرد.

به علاوه شما باید حداقل ۴۰ امتیاز بر طبق فاكتور های گزینش سرمایه گزاری استان کبک داشته باشید. این فاکتورها عبارتند از :

فاکتور گزینشامتیازات
تحصیلاتحداکثر ۱۲ امتیاز
تجربه مدیریتیحداکثر ۱۰ امتیاز
سنحداکثر ۱۰ امتیاز
دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسهحداکثر ۲۲ امتیاز

زندگی و بستگان در کبک

حداکثر ۸ امتیاز
قابلیت انطباقحداکثر ۵ امتیاز

قرارداد سرمایه گذاری

حداکثر ۲۵ امتیاز
مجموعحداکثر ۹۲ امتیاز
امتیاز قبولی۴۰ امتیاز

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت به كانادا از سر بگذرانند.

در هنگام سرمایه گذاری تحت این برنامه، شما می‌توانید یكی از دو گزینه زیر را انتخاب كنید:

سرمایه گذاری ۸۰۰،۰۰۰ دلار كانادا از وجوه و سرمایه‌های شخصی خودتان:

شما می‌توانید یك سرمایه گذاری ۸۰۰،۰۰۰ دلار كانادا را با وجه خود با دولت كانادا داشته باشید.

این وجه به طور كامل پس از حدود ۵ سال پس از پرداخت، به شما باز گرداننده خواهد شد.

پرداخت هزینه مالی حدود ۱۸۰،۰۰۰ دلار كانادا:

شما می‌توانید یك پرداخت یكباره مالی حدود ۱۸۰،۰۰۰ دلار كانادا را به یك نهاد مالی مورد تائید دولت كبك داشته باشید.

این هزینه به شما باز گردانده نمی‌شود.

در این حالت، نهاد مالی مورد نظر از طرف شما سرمایه گذاری را با استفاده از وجوه خودشان انجام می‌دهند.