برنامه كارآفرینی كبك
۵ مهر

برنامه كارآفرینی كبك

برنامه كارآفرینی كبك

برنامه كارآفرینی كبك به دنبال جذب مدیران و تجار با تجربه ای است که به صورت فعال تجارتی را در کبک مدیریت کنند و به این نحو به اقتصاد استان کمک کنند و ایجاد شغل نمایند . اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید کبک یکی از شهر های بسیار مناسب برای مهاجران و مخصوصا فارسی زبان ها است .

کبک کانادا
کبک کانادا

کارآفرینان باید شرایط زیر را داشته باشند:

  • حداقل دو سال تجربه مدیریت در پنج سال گذشته در یك تجارت قانونمند در زمینه كشاورزی، بازرگانی یا صنعتی، با مالکیت حداقل ۲۵% از سرمایه شرکت;
  • حداقل سرمایه خالص ۳۰۰٫۰۰۰ دلار كانادا باشد كه به صورت قانونی به دست آمده باشد;
  • وبرآوردن و برداشتن شرط کارآفرینی به معنای ایجاد شغل پس از ورود به استان کبک.

به علاوه شما باید حداقل ۵۰ امتیاز در صورت قصد انجام یک پروژه تجاری، یا ۶۰ امتیاز در صورت قصد خرید یک تجارت در کبک بدست آورید.

این امتیازات با توجه به فاكتور های گزینش در درجه بندی امتیازات كارآفرینی بدست می آید.

این فاکتورها عبارتند از:

معیار گزینشامتیازات
تحصیلاتحداکثر ۱۲ امتیاز
تجربه تجاریحداکثر ۱۲ امتیاز
سنحداکثر ۱۰ امتیاز
دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسهحداکثر ۲۲ امتیاز
زندگی و داشتن بستگان در کبکحداکثر ۸ امتیاز
خودکفایی مالیحداکثر ۱ امتیاز
قابلیت انطباقحداکثر ۵ امتیاز
منابع مالیحداکثر ۱۰ امتیاز
پروژه تجاریحداکثر ۳۰ امتیاز
مجموعحداکثر ۱۱۰ امتیاز
امتیاز قبولی۵۰ یا ۶۰ امتیاز
(بسته به نوع تجارت)

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت كانادا از سر بگذرانند.

پس از رسیدن به کبک به عنوان مقیم دائم، برنامه كارآفرینی از شما خواهد خواست كه با ایجاد یا خرید کل یا درصدی (حداقل ۲۵% از ۱۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا ) از یك تجارت در استان کبک كه باید آن را مدیریت كنید، شرط ویزای اقامت کارآفرینی خود را بردارید.

به استثنای تجارت در زمینه کشاورزی، تجارت شما باید حداقل یك كار جدید برای یك شهروند یا مقیم دائم ساکن کبک ایجاد كند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.