مقیم دائم کانادا
۳ مهر

مقیم دائم کانادا

تعریف مقیم دائم(Permanent Resident )

مقیم دائم به کسی گفته می شود که طبق قوانین کانادا حق ورود ،اقامت ،کار،تحصیل و زندگی در کانادا دارد.این حقوق تا زمان حفظ اقامت دائم حفظ می شود.

چگونگی دریافت اقامت دائم کانادا

اقامت دائم کانادا معمولا از طریق مهاجرت به کانادا شخص یا همراهان او (همسر یا پدر و مادر ) دریافت می گردد.تعدادی نیز از روش پ..ن..ا..ه..ن..د..گ..ی.. اقامت دائم دریافت می دارند.

مقیم دائم کانادا
مقیم دائم کانادا

چگونگی از دست دادن اقامت دائم

شخصی که مقیم دائم است معمولا به یکی از دلائل زیر اقامت دائم خود را از دست می دهد که عبارتند از :

  1. عدم حضور در کانادا( در حال حاضر عدم حضور کمتر از ۲سال طی یک دوره ۵ساله باعث ابطال اقامت دائم شخص می گردد.)
  2.       تغییر و تبدیل اقامت دائم به شهروندی (تابعیت ) کانادا
  3.       باطل کردن  اقامت دائم توسط تصمیم مقامات دولتی کانادا ( به عنوان مثال در صورت ارتکاب جرائم سنگین )

برای کسب اطلاعات بیشتر به نوشته های زیر مراجعه نمایید.

  •   تعریف تابع (شهروند) کانادا
  •   انواع تابعیت کانادا
  •   تفاوت اقامت دائم وتابعیت کانادا
  •  انواع روش های مهاجرت کانادا
  • جهت مشاوره با ماتماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱