۴ شهریور

خویشاوندی استانی- ساسکاچوان

خویشاوندی استانی- ساسکاچوان

برنامه ی مهاجرتی خویشاوندی استانی- ساسکاچوان (SINP) یک برنامه ی مهاجرتی دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که اشتیاق و توانایی خود را برای مهاجرت و اقامت خودشان و خانواده شان در استان ساسکاچوان نشان داده باشند.

تحت برنامه ی مهاجرت ساسکاچوان، شما می توانید بر اساس یکی از طبقه بندی های زیر، اقدام به مهاجرت به کانادا و این استان نمایید:

 • کارگران ماهر

 • برنامه ی کارگشا (موسس شرکت)

 • اعضای خانواده

 • مالکان/ گردانندگان مزرعه

 • پزشکان متخصص

 • پروژه بخش مهمان نوازی

 • رانندگان کامیون برای مسیرهای طولانی

 • جریان اجازه به کار دارندگان مدارک فوق لیسانس و بالاتر

 • جریان فارغ التحصیلان دکتری و اساتید

کارگران ماهر

این طبقه، برای کارگران ماهر، حرفه ای ها و مدیرانی است که یک پذیرش برای کاری دائمی و تمام وقت از یک کارفرمای استان ساسکاچوان دریافت داشته اند. اگر شما شرایط زیر را داشته باشید،

می توانید از صلاحیت استفاده از این معیار برای مهاجرت به استان ساسکاچوان استفاده نمایید:

 • در یک پست مدیریتی/ حرفه کارگر ماهر و یا تجارت خاصی توانمند هستید.
 • کارگری هستید که حداقل به مدت شش ماه در ساسکاچوان به طور موقت کار کرده اید.
 • از آن جا که شما برای گرفتن پذیرش از ساسکاچوان به یک شغل نیاز دارید، از شما می خواهیم تا شغل مورد نظر خود را که در آن توانمند هستید در بخش ابزار جستجوی شغل در کانادا بیابید.

برنامه ی کارگشا (موسس شرکت)

برنامه ی کارگشا SINP به شما و خانواده ی شما فرصتی می دهد تا کسب و کاری در ساسکاچوان ایجاد نمایید و یا این که در یک کسب و کار مشارکت کنید و در بخش مدیریتی آن نقش فعالی بر عهده داشته باشید.

برای کسب صلاحیت کافی، متقاضی بایستی شرایط زیر را داشته باشد:

 • حداقل دارایی خالصی به میزان ۳۰۰ هزار دلار کانادا داشته باشد؛
 • حداقل سه سال مدیر یک شرکت بوده باشد و یا این که مسئولیت های اصلی آن شرکت را برعهده داشته باشد.

موقعی که نامزدی شما برای مهاجرت تایید شد، شما نیاز دارید تا:

 • حداقل سرمایه ی فعال به میزان ۱۵۰ هزار دلار کانادا در استان ساسکاچوان داشته باشید. اگر شما تنها در یک سوم یک کسب و کار شریک شوید، حداکثر میزان سرمایه گذاری شما بایستی به میزان یک میلیون دلار کانادا باشد؛
 • بایستی هر روز بر سر پست مدیریتی خود حضور داشته باشید؛
 • با حُسن نیت، مبلغ ۷۵ هزار دلار کانادا سپرده گذاری کنید. موقعی که برای SINP در خواست می دهید، میزان سپرده گذاری شما بایستی ۲۵۰۰ دلار باشد. موقعی که نامزدی اقامت دائم را کسب نمودید، بایستی مبلغ ۷۲۵۰۰ دلار کانادا نیز به مبلغ قبلی بیفزایید. موقعی که شما توانستید شرایطی را که متعهد به انجام آن شدید به درستی انجام دهید، این مبلغ سپرده گذاری به شما بر می گردد.

اعضای خانواده

این طبقه، مربوط به کمک به خانواده های فرد مهاجر به ساسکچوان است تا کمک کند تا اعضای خانواده اش به این استان بیایند و در این جا مشغول به کار شوند.

متقاضیان بایستی خویشاوندی داشته باشند که حداقل به مدت یک سال در ساسکاچوان مشغول به کار باشد. آن ها بایستی در پروسه ی مهاجرت به این استان، از طرف خانواده شان حمایت شوند.

به این خویشاوندان، اعضای خانواده ی پشتیبان گویند.

برای احراز صلاحیت در این طبقه، فرد متقاضی بایستی:

 •  دارای عضوی از خانواده باشد که شهروند ساسکاچوان باشد و یا این که اقامت دائم در این منطقه حداقل به مدت یک سال دارا باشد.
 • حمایت از اعضای خانواده شامل: والدین، خواهر و برادر، دختر و پسر، امه و عمو، دایی و خاله، خواهر زاده و برادر زاده، پدر بزرگ و مادر بزرگ، پسر عمو و دختر عمو، پسر امه و دختر امه، پسر دایی و دختر دایی، پسر خاله و دختر خاله، ناخواهری و نابرداری، ناپدری و نامادری، عروس و داماد، برادر زن و خواهر زن، برادر شوهر و خواهر شوهر و دیگر افرادی که جزو اقوام نزدیک به حساب می آیند می شود.
 • همسر عرفی (و نه قانونی) نمی تواند از این معیار برای مهاجرت استفاده نماید.
 • آن ها بایستی تحت کلاس مهاجرت خانواده (CIC) و شهروندی اقدام نمایند.

متقاضی بایستی:

 • سنی بین ۱۸ تا ۴۹ سال داشته باشد؛
 • حداقل یک سال از پایان دوره ی آموزش متوسطه اش گذشته باشد و درجه یا مدرکی اخذ نموده باشد؛
 • حداقل دارای یک سال سابقه ی کاری در زمینه ی آموزشی و یا تحصیلی خود باشد؛
 • دارای توانمندی کافی زبانی برای استخدام در ساسکاچوان باشد؛

یک پذیرش نامه از طرف کارفرما برای یک شغل دائم و تمام وقت در ساسکاچوان داشته باشد و یا این که قصد یافتن شغلی را در ساسکاچوان داشته باشد و همچنین از پشتیبانی مالی کافی پس از ورود به ساسکاچوان برای یافتن شغل برخوردار باشد.

مالکان/ گردانندگان مزرعه

طبقه ی مالکان/ گردانندگان مزرعه برای اشخاصی است که اثبات نموده اند که دارای تجربه ی اثبات شده ای در زمینه ی کشاورزی به همراه سرمایه ای قابل توجه برای گرداندن مزرعه برخوردارند و یا این که قصد خرید مزرعه ای را دارند تا کار کشاورزی مناسبی در ساسکاچوان انجام دهند.

برای این که بتوانید از این طبقه استفاده کنید بایستی:

 • حداقل دارایی خالص به میزان ۵۰۰ هزار دلار کانادا داشته باشید؛
 • برای بررسی وضعیت کاری در این استان، پیش از مبادرت به اشتغال به این کار، یک سفر حداقل ۵ روزه از این استان داشته باشید؛
 • یک توافق نامه برای خرید یکی از مزارع این استان امضاء نمایید و با “حسن نیت” یک سپرده ی ۷۵ هزار دلاری ایجاد کنید.
 • موقعی که شرایط موجود در توافقنامه را اجرا نمودید، این مبلغ را می توانید برداشت نمایید؛
 • بایستی تجارب کافی و دانش عملی مزرعه داری داشته باشید.
 • طبقه ی گرداننده/ مالک مزرعه یک تجارت وابسته به مالک است که مشتمل بر ایجاد تولیدات اولیه ی کشاورزی است.
 • کسب و کارهای کشاورزی می تواند در طبقه ی کارکشا (موسس شرکت) نیز قرار بگیرد.
 • اگر تا دو سال پس از سکونت در ساسکاچوان، نتوانید مفاد قراردادنامه را عملی نمایید، این ۷۵ هزار دلار ضبط می شود و به شما عودت داده نخواهد شد؛

جریان یانگ فارمر (مزرعه دار جوان) از طبقه ی گرداننده/ مالک مزرعه:

جریان مزرعه دار جوان به گونه ای طراحی شده است که به خانواده های جوان صاحب مزرعه اجازه دهد تا زندگی خود را شکل دهند و مزرعه ی خود را در مناطق روستایی ساسکچوان برپا نمایند. برای کسب صلاحیت شما بایستی:

 • دارایی خالص شخصی حداقل به میزان ۳۰۰ هزار دلار کانادا داشته باشید؛
 • سن شما کمتر از ۴۰ سال باشد؛
 • حداقل ۳ سال تجربه ی کاری مزرعه داری، مدیریت مزرعه یا تجارب عملی مزرعه داری داشته باشید؛
 • اسناد اولیه ی طرح کاری خود را بر اساس تحقیقاتی که در زمینه ی مزرعه داری تجاری در ساسکچوان انجام داده اید فراهم آورید؛
 • برای بررسی وضعیت کاری در این استان، پیش از مبادرت به اشتغال به این کار، یک سفر حداقل ۵ روزه از این استان داشته باشید؛
 • حداقل میزان مشارکت در سرمایه ی شما در کسب و کار مزرعه داری بایستی ۱۵۰ هزار دلار در ساسکاچوان باشید و این در مقایسه با دارایی های طویل المدت اعم از مالی و اعتباری (زمین، ماسین آلات) است و یا این که سرمایه ی کاری داشته باشید؛
 • در یکی از موسسات مالی ساسکاچوان مبلغ ۷۵ هزار دلار به عنوان سپرده ی برگشت پذیر داشته باشید (که ۲۵۰۰ دلار کانادا مربوط به پذیرش درخواست شما و ۷۲۵۰۰ دلار مربوط به نامزدی شما برای مهاجرت به این استان است)؛
 • دارای مهارت های بازاریابی به میزان کافی باشید که این کار بر اساس تحصیل و تجربه ی کاری است که اجازه می دهد تا درآمدهای کشاورزی و مزرعه داری خود را تکمیل نمایید.

پزشکان متخصص

این طبقه به تمامی پزشکان متخصص که در سرتاسر دنیا آموزش دیده اند و همچنین حداقل به مدت شش ماه به طور موقت در این استان کار کرده اند اجازه می دهد تا درخواست مهاجرت بر اساس برنامه ی مهاجرت این استان بدهند.

این طبقه، به سه زیر طبقه تقسیم می شود: طبیبان، پرستاران و دیگر افرادی که در بخش پزشکی صاحب تخصصی هستند.

پروژه بخش مهمان نوازی

بر اساس پروژه بخش مهمان نوازی در برنامه ی مهاجرت به استان ساسکاچوان، کارگران ماهر خارجی که در حال حاضر در ساسکاچوان کار می کنند می توانند درخواست این طبقه را بدهند.

برای این که در پروژه بخش مهمان نوازی درخواست بدهید، شما بایستی:

یک کار معتبر در یکی از زمینه های زیر داشته باشید:

 • خدمتکار بخش غذا / آشامیدنی ها (NOC 6453)، خدمتکار
 • پیشخوان غذا / کمک کننده در آشپزخانه (NOC 6641)، یا خانه دار / شستشوی خانه ها و ظروف و غیره (NOC 6661)؛
 • حداقل دارای ۱۲ کلاس سواد (یا معادل آن) باشید،
 • حداقل به مدت شش ماه در ساسکاچوان کار کرده باشید و تمامی استانداردهای کاری این استان را نیز رعایت نموده باشید؛
 • دارای توانایی های پایه زبانی (ترجیحا زبان انگلیسی) در ساسکاچوان باشید. اگر توانایی زبان انگلیسی شما مناسب نباشد بایستی تعهد نمایید که در اولین فرصت در یکی از کلاس های زبان انگلیسی ثبت نام نمایید تا در دوره های آموزش آن شرکت کنید.
 • از آن جا که شما برای گرفتن پذیرش از ساسکاچوان به یک شغل در زمینه پزشک متخصص نیاز دارید، از شما می خواهیم تا شغل مورد نظر خود را که در آن توانمند هستید در بخش ابزار جستجوی شغل در کانادا بیابید.

رانندگان کامیون برای مسیرهای طولانی

این طبقه به واحدهای کامیون دار ساسکاچوان اجازه می دهد تا کارگرانی را که دارای مدرک دیپلم هستند یا آموزش های ضمن خدمت در این زمینه را دیده اند جذب نماید.

برای این که جزو رانندگان کامیون برای مسیرهای طولانی استخدام شوید، بایستی:

 • بتوانید برای یکی از واحدهای کامیون داری ساسکاچوان حداقل به مدت شش ماه کار کنید؛
 • دارای مدرک پایه ی ۱ رانندگی در ساسکاچوان باشید؛
 • یک پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت از یک کارفرما دریافت داشته باشید تا بتوانید در واحدهای کارخانه داری این استان مورد پذیرش قرار گیرید.
 • از آن جا که شما برای گرفتن پذیرش از ساسکاچوان به یک شغل در زمینه ی رانندگی کامیون برای مسیرهای طولانی نیاز دارید، از شما می خواهیم تا شغل مورد نظر خود را که در آن توانمند هستید در بخش ابزار جستجوی شغل در کانادا بیابید.

اجازه کار برای دارندگان مدارک دوره های آموزش عالی

طبقه ی دانشجویان اجازه می دهد تا دانش آموزانی که وره های آموزش متوسطه را گذرانده اند بتوانند بر اساس SINP برای مهاجرت به این بخش اقدام نمایند. شما می توانید از شرایط این طبقه استفاده نمایید اگر:

 • با یک مدرک معتبر، دیپلم یا درجه های مرتبط با گذراندن دوره های آموزش متوسطه در کانادا فارغ التحصیل شده باشید. بر اساس این برنامه شما بایستی حداقل یک دوره ی آکادمیک (هشت ماه تا یک سال) را که تماما به مطالعه پرداخته اید گذرانده باشید؛.
 • حداقل به مدت شش ماه تحت فوانین مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) کار کرده باشید؛
 • یک پیشنهاد کاری دائمی و تمام وقت از یک کارفرما داشته باشید.
 • از آن جا که شما برای گرفتن پذیرش از ساسکاچوان نیاز به دادن درخواست برای یک شغل دارید، از شما می خواهیم تا شغل مورد نظر خود را که در آن توانمند هستید در بخش ابزار جستجوی شغل در کانادا بیابید.

جریان فارغ التحصیلان دوره های دکتری و اساتید

اگر می خواهید شرایط این طبقه را بر اساس برنامه ی مهاجرتی این استان کسب نمایید، بایستی:

 • تمامی درجه های مورد نیاز موجود برای برنامه ی دکتری و استادی را گذرانده باشید که این کار حداقل به یک سال گذراندن دوره های آکادمیک با دروه ی کامل مطالعاتی از دانشگاه ساسکاچوان یا دانشگاه رجینا نیاز دارد.
 • حداقل دو سال از موقع اخذ مدرک دکتری و استادی شما گذشته باشد و این که مدارک کشور شما مورد قبول برنامه ی مهاجرت این استان قرار بگیرد.
 • شما قصد زندگی در ساسکاچوان را دارید و همچنین از پشتوانه ی مالی خوبی در دوره های بیکاری هم از خودتان و هم از خانواده تان برخوردارید (۱۰ هزار دلار برای شما و ۲ هزار دلار کانادا برای هر کدام از اعضای خانواده ی شما)؛

 

می توانید توانایی خود را در اسکان و کار در ساسکاچوان حداقل به یکی از شیوه های زیر اثبات کنید:
 • حداقل شش ماه سابقه ی کاری در زمینه ی رشته ی تحصیلی خود در ساسکاچوان باشید؛
 • در حال حاضر استخدام شده اید و یا این که یک پیشنهاد کاری برای مدت بیشتر از شش ماه در ساسکاچوان به دست آورده باشید
 • همسر شما دارای کار دائم و تمام وقت در ساسکاچوان باشد؛