خویشاوندی استانی-منیتوبا
۲۷ مرداد

خویشاوندی استانی-منیتوبا

مهاجرتی استان منیتوبا (MPNP)

برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا یک برنامه ی مهاجرت دولتی است که به گزینش متقاضیان واجد شرایط و مشتاق برای سفر به کانادا جهت اقامت خودشان و خانواده شان در استان منیتوبا می پردازد.

بر اساس برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا، ممکن است بر اساس یکی از شرایط زیر بتوانید پذیرش بگیرید:

 • روش عمومی
 • روش حمایت خانواده
 • روش محصلان بین المللی
 • روش رهبری کارفرما
 • روش راهبردهای ابتکاری
 • مهاجرت تجاری
 • روش مزرعه دار جوان

روش عمومی

روش جریان عمومی برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا (MPNP) برای کارگران ماهری است که می توانند در هر فاکتور ارزشیابی، امتیاز قابل قبولی به دست آورند و همچنین برای کسانی است که می توانند توانایی های خود را جهت گرفتن اقامت دائم در منیتوبا نشان دهند.

جهت کسب صلاحیت برای درخواست تحت روش عمومی ارائه شده، بایستی موارد زیر را فراهم آورید:

 • اثبات کنید که بستگان درجه ی ۱ در منیتوبا دارید
 • دو استشهاد نامه مبنی بر حمایت کامل از شما توسط یک دوست نزدیک یا اقوام دور در منیتوبا ارائه دهید
 • اثبات کنید که قبلا کاری تمام وقت حداقل به مدت شش ماه در منیتوبا داشته اید
 • اثبات کنید که یک برنامه ی آموزشی را در منیتوبا به اتمام رسانیده اید که حداقل مدت دوره ی آموزشی یک سال باشد (شامل آموزش زبان های خارجه نیز می شود))

کارگران ماهری که درخواست روش عمومی داده اند می توانند مهاجرت کنند البته به شرط این که بتوانند MPNP (برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا) را که به شرح زیر است اجابت کنند:

 • بایستی امتیاز کافی جهت مهاجرت به دست آورند
 • برخورداری از آموزش کافی، تجارب کاری و توانایی زبانی، جهت اقامت در دوره های بلند مدت در منیتوبا ضروری است (شامل هر گونه مجوزی یا مدرکی که در کشور محل اقامت شما معتبر باشد نیز می شود)

بتواند توانایی کاملی از خود جهت اقامت دائم در منیتوبا نشان دهد
درخواست شما بر اساس امتیازات مربوط به سن، تحصیلات، تجارب کاری، توانایی زبانی و سازش پذیری شما مورد بررسی قرار می گیرد. شما بایستی حداقل ۵۵ امتیاز را در ارزشیابی مامور برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا به دست آورید. /p>

روش حمایت خانواده

شما موقعی می توانید با روش حمایت خانواده به استان منیتوبا مهاجرت نمایید که حائز شرایط زیر باشید:

 • یک خویشاوند نزدیک داشته باشید که ساکن منیتوبا باشد و خواهان حمایت از شما برای اقامت در این استان است.حداقل نیازهای موجود در ارزشیابی مثل سن، تحصیلات، تجربه کاری و توانایی زبانی را دارا باشد.
 • متقاضیان باید مدارکی دال بر حمایت یکی از خویشاوندان نزدیک مقیم منیتوبا ارائه نمایند (یک زوج، بچه، برادر یا خواهر، پسر عمو، پسر دایی، پسر عمه، پسر خاله، خواهر زاده یا برادر زاده، امه و عمو و دایی و خاله و در نهایت پدربزرگ و مادر بزرگ)، و همچنین بایستی حداقل معیارهای مورد نیاز در زیر را برآورده نمایید:
 • سنی بین ۲۱ تا ۴۹ سال داشته باشید؛
 • دوره آموزش متوسطه را کامل کرده باشید و حداقل به مدت یک سال دوره ی دانشگاهی را گذرانده باشید و حتما مدرک دانشنامه (دیپلم) را گرفته باشید
 • طی پنج سال گذشته، حداقل دارای دو سال سابقه ی کاری باشید
 • دارای مهارت های زبانی کافی باشید تا بتوانید به محض ورود به منیتوبا استخدام شوید

روش محصلان بین المللی

روش ارزشیابی اولویت محصلان بین المللی برای فارغ التحصیلانی است پیمانی استوار با منیتوبا بسته اند تا در آن جا زندگی و کار کنند و بخواهند حرفه ی خود را در منیتوبا ایجاد کنند. جهت کسب صلاحیت برای تقاضای چنین روشی شما بایستی:

دوره ی نظام متوسطه را به اتمام رسانیده باشید و حداقل یک سال دروه ی دانشگاهی را در منیتوبا گذرانیده باشید
تمام کردن دوره ی کارشناسی ارشد و مشغول شدن به کار موجب ایجاد حق شهروندی و مهاجرت شما به کانادا (CIC) می شود
یک نامه ی رسمی از از یک کارفرما در منیتوبا بگیرید. کار پیشنهادی به شما بایستی به صورت تمام وقت و طولانی مدت و در زمینه ی رشته ی تحصیلی شما باشد
برای کارفرمای منیتوبا کار کنید و طول مدت کار کردن شما بایستی حداقل شش ماه باشد.
توجهبا شروع سال ۲۰۱۱ میلادی، متقاضیانی که حداقل دو سال از دوره ی آموزشی نظام متوسطه ی آن ها در منیتوبا گذشته باشد قادر خواهند بود درخواست برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا را بدهند و این کار بایستی پیش از پیشنهاد کاری به آن ها صورت بگیرد.

روش رهبری کارفرما

رهبری کارفرما یک روش ارزشیابی اولویت سنجی برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا می باشد که به کارگران خارجی ای که حداقل به مدت شش ماه در منیتوبا کار کرده اند کمک می کند تا بتوانند اقامت دائم در این استان بگیرند.رهبری کارفرما یک روش ارزشیابی اولویت سنجی برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا می باشد که به کارگران خارجی ای که حداقل به مدت شش ماه در منیتوبا کار کرده اند کمک می کند تا بتوانند اقامت دائم در این استان بگیرند. تحت این روش، شما می توانید به دلیل داشتن پیشنهاد کاری از کارفرما برای یک کار دائمی و طولانی مدت درخواست مهاجرت به منیتوبا را بدهید. موقعی که کارفرما به شما پیشنهاد کاری می دهد، شما می توانید این پیشنهاد کاری را در تقاضانامه ی خود بیاورید.

برای کسب صلاحیت برای مهاجرت به این استان، بایستی حائز شرایط زیر باشید:

 • داشتن یک پیشنهاد کاری تمام وقت و طولانی مدت از یک کارفرما در منیتوبا
 • برخورداری از آموزش کافی، سابقه ی کاری و توانایی زبانی برای کاری که به شما پیشنهاد شده است (شامل هر گونه مجوز یا مدرکی که در کشور شما مورد پذیرش است می باشد)
 • قصد و توانایی اقامت دائم در منیتوبا را دارا باشید
  از آن جایی که شما به منظور درخواست برنامه ی روش عمومی در منیتوبا به یک شغل نیاز دارید، ما از شما دعوت می نماییم که شغل های مورد نیاز خود را در منیتوبا از طریق سامانه ی رایگان جستجوی شغل در کانادا بيابيد

روش راهبردهای ابتکاری

برنامه ی مهاجرت به کانادا استان منیتوبا (MPNP) نیاز به داشتن شوق و حرارت خاصی برای کمک به این استان جهت دستیابی به اهداف موجود در توافق نامه ی مهاجرت به منیتوبا در کانادا (CMIA) است. این شور و حرارت و تعهد در برنامه ی مهاجرت به این استان مورد سنجش قرار می دهند که در راستای برآورده کردن نیازها و منابع موجود می باشد.

شما موقعی دارای صلاحیت برای گرفتن پذیرش از شیوه ی راهبردهای ابتکاری هستید که حائز شرایط زیر باشید:

یک نامه ی دعوت دریافت داشته باشید که بایستی در موقع استفاده از برنامه ی مهاجرت به کانادا مورد ذکر قرار گیرد.
یا این که خواهان یک دیدار کاوشی از منیتوبا باشید که قبلا توسط برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا مورد پذیرش قرار گرفته باشد.
علاوه بر این، شما بایستی حداقل معیارهای ذیل را داشته باشید:

 • دوره ی دبیرستان خود را به اتمام رسانیده باشید
 • دارای تجارب کاری به اندازه ی کافی باشید تا نشان دهید که می توانید در بسیاری از کارها مورد پذیرش قرار گیرد
 • دارای دانش زبان فرانسه و یا انگلیسی باشد
 • نشان دهید که قصد و توانایی سکونت موفق را در منیتوبا دارا هستید

مهاجرت تجاری

برنامه ی مهاجرت استانی برای منیتوبا این حق را قائل شده است که افراد جدید حائز شرایط برای تجارت و همچنین مالکین مزرعه از سرتاسر جهان که خواهان اقامت در منیتوبا هستند و توانایی این کار را دارند جذب نماید. این افراد باید در منیتوبا یک کسب و کار ایجاد کنند و یا مزرعه ای بخرند و یا این که شریک آن ها در این کسب و کارها شوند.

برای احراز صلاحیت استفاده از چنین روشی بایستی:

 • دارای حداقل دارایی تائید شده ای به ارزش ۳۵۰ هزار دلار کانادا باشید.
 • مدارکی دال بر داشتن تجربه ی تجاری یا مالکیت مزرعه ارائه نمایید یا این که حداقل سه سال نقش مدیریت ارشد را در یک شرکت موفق عهده دار باشید
  این متقاضیان باید خود را آماده کنند تا:
 • یک دیدار از منیتوبا برای فراهم آوری مدارک مورد نیاز و ارزشیابی فرصت های کاری و کسب دانش عمومی در رابطه با این استان داشته باشند.
 • حداقل مشارکت در سرمایه ای که ایجاد می کنند بایستی ۱۵۰ هزار دلار کانادا باشد
 • در منیتوبا به همراه اقوام وابسته اقامت داشته باشند

اگر درخواست شما برای مهاجرت به منیتوبا پذیرفته شود، بایستی یک حساب سپرده به میزان ۷۵ هزار دلار کانادا در یکی از بانک های منیتوبا افتتاح نموده و ضمانت دهید که طی دو سال اول گرفتن ویزای اقامت دائم خود در منیتوبا و زندگی در این استان، شروع به خرید کسب و کار و یا مزرعه خود در منیتوبا می کنید.این سرمایه ی اولیه موقعی برگشت پذیر خواهد بود که کسب و کار شما در منیتوبا حسابی جا افتاده باشد و در حال به دست آوردن سرمایه باشید. بدانید که به حساب سپرده ی شما سودی تعلق نمی گیرد.

روش مزرعه دار جوان

برنامه ی مهاجرت یانگ فارمر (مزرعه دار جوان) برای منیتوبا این حق را قائل شده است که افراد جدید حائز شرایط برای تجارت و همچنین مالکین مزرعه از سرتاسر جهان که خواهان اقامت در منیتوبا هستند و توانایی این کار را دارند جذب نماید. این افراد باید در منیتوبا یک کسب و کار ایجاد کنند و یا مزرعه ای بخرند و یا این که شریک آن ها در این کسب و کارها شوند.

جهت احراز صلاحیت بایستی متقاضیان حائز شرایط زیر باشند:

 • دارای حداقل دارایی به ارزش ۱۵۰ هزار دلار باشند (منظور دارایی پس از اقامت در منیتوبا است)
 • متقاضیان باید سنی کتر از ۴۰ سال داشته باشند
 • بایستی دارای حداقل ۳ سال تجربه ی کاری در زمینه ی مالکیت مزرعه دارا باشید یا این که سابقه ی ۳ سال مدیریت مزرعه را داشته باشید
 • یک سفر حداقل ۷ روزه به منیتوبا داشته باشید تا فرصت های مزرعه داری را ارزیابی نموده و کیفیت زندگی در منیتوبا را از نزدیک بسنجید. این کار قبل از تقاضا بایستی انجام شود.

متقاضی بایستی شرایط زیر را فراهم آورد:

 • یک دیدار از منیتوبا برای فراهم آوری مدارک مورد نیاز و ارزشیابی فرصت های کاری و کسب دانش عمومی در رابطه با این استان داشته باشد.
 • حداقل مشارکت در سرمایه ای که ایجاد می کند بایستی ۱۵۰ هزار دلار کانادا باشد
 • در منیتوبا به همراه اقوام وابسته اقامت داشته باشد
 • نشان دهید که درآمد حاصل از کار بر روی مزرعه و کار در بیرون از مزرعه پس از کم کردن هزینه های مربوط به پرداخت مالیات، به بیش از ۳۵۰ هزار دلار در سال می رسد.

اگر درخواست شما برای مهاجرت به منیتوبا پذیرفته شود، بایستی یک حساب سپرده به میزان ۷۵ هزار دلار کانادا در یکی از بانک های منیتوبا افتتاح نموده و ضمانت دهید که طی دو سال اول گرفتن ویزای اقامت دائم خود در منیتوبا و زندگی در این استان، یک مزرعه در منیتوبا می خرید. این سرمایه ی اولیه موقعی برگشت پذیر خواهد بود که کسب و کار شما در منیتوبا حسابی جا افتاده باشد و در حال به دست آوردن سرمایه باشید. بدانید که به حساب سپرده ی شما سودی تعلق نمی گیرد.