خویشاوندی استانی- نوا اسکوشیا
۳۱ مرداد

خویشاوندی استانی- نوا اسکوشیا

خویشاوندی استانی- نوا اسکوشیا

برنامه ی مهاجرت خویشاوندی استانی- نوا اسکوشیا یک برنامه ی مهاجرت دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که پتانسیل کافی و علاقه به مهاجرت برای گرفتن اقامت دائم خودشان و خانواده شان در منطقه ی نوا اسکوشیا کانادا از خود نشان دهند.

بر اساس برنامه ی مهاجرت به نوا اسکوشیا، شما می توانید با داشتن شرایط موجود در یکی از روش های زیر، واجد شرایط مهاجرت به این استان شناخته شوید:

 • جریان کارگر ماهر

 • جریان کار در کسب و کار خانوادگی

 • جریان فرزند غیر وابسته در برنامه ی مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

 • جریان انجمن ها

 • جریان انجمن ها

جریان کارگر ماهر

این طبقه برای کارگران ماهر، حرفه ای ها و مدیرانی است که یک پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت از یک کارفرمای نوا اسکوشیا دریافت داشته اند. شما می توانید بر اساس این مزیت به نوا اسکوشیا مهاجرت نمایید اگر:

 • یک پیشنهاد کاری برای حرفه ای دائم و تمام وقت از نوا اسکوشیا دریافت داشته باشید،
 • معیارهای سنی، تحصیلی، تجربه ی کاری و توانایی های زبانی مورد نیاز در این جریان را برآورده نمایید؛
 •  مهارت های آموزشی و قابل انتقال به همراه تجربه ی کاری و مدرک و مجوزی که تایید کننده ی این توانایی های شما باشد را دارا باشید تا بتوانید طرحی مناسب برای کسب و کار خود ارائه نمایید و صلاحیت مهاجرت بر اساس این مزیت را دریافت دارید؛
 • از آن جا که شما برای مهاجرت به استان نوا اسکوشیا به یک شغل تحت جریان کارگر ماهر نیاز دارید؛ از شما دعوت می کنیم تا از بخش ابزار رایگان جستجو برای یافتن شغل در کانادا استفاده نمایید.

جریان کار در کسب و کار خانوادگی

برنامه ی مهاجرت به کانادا و استان نوا اسکوشیا (NSNP) طبق جریان کار در کسب و کار خانوادگی به شما اجازه می دهد تا از کارگرانی که از خویشاوندان نزدیک شما هستند و مهارت های کافی برای تصدی پستی را در کسب و کار شما دار می باشند استفاده نمایید چرا که ممکن است آن ها قادر نباشند تا به تنهایی و بر اساس معیارهای خود نتوانند برای گرفتن اقامت دائم یا شهروندی کانادا اقدام کنند.

این جریان تحت نظر کارفرما انجام می شود. بایستی به کارگر یک کار دائمی و تضمینی و تمام وقت در نوا اسکوشیا ارائه شود. این کارگر بایستی از خویشاوندان نزدیک مثل (پسر یا دختر، خواهر یا برادر، امه/خاله، دایی/ عمو، خواهر زاده یا برادر زاده، نوه ها و نابرادری و ناخواهری و ناپدری و نامادری) و همچنین تمام کسانی که صاحب کسب و کاری در نوا اسکوشیا هستند می شود.

جهت احراز صلاحیت بر اساس این جریان، شما بایستی:

 • بایستی از یک کارفرما در نوا اسکوشیا که از خویشاوندان نزدیک شما است یک پیشنهاد کار دائم داشته باشید؛
 • مهارت ها، تجارب کاری، مجوز (اگر کاربردی باشد)، برای کار خود ارائه نمایید؛
 • حداقل معیارهای سنی، توانایی زبانی و تحصیلی را داشته باشید.
 • از آن جا که شما برای مهاجرت به استان نوا اسکوشیا به یک شغل تحت جریان کار در تجارت خویشاوندی نیاز دارید؛ از شما دعوت می کنیم تا از بخش ابزار رایگان جستجو برای یافتن شغل در کانادا استفاده نمایید.

جریان فارغ التحصیل بین المللی

این جریان به کارفرماها کمک می کند تا از فارغ التحصیلان بین المللی که دارای مهارت های کافی هستند و نوع مهارت آن ها در این استان به اندازه ی کافی وجود ندارد، دعوت به کار کنند. این جریان به فارغ التحصیلان بین المللی کمک می کند تا قراردادهای پایداری با نوا اسکوشیا برای زندگی، کار و ایجاد شغل خود در این استان انجام دهند.

این جریان نیز تحت نظر کارفرما انجام می شود. بایستی به فارغ التحصیل بین المللی کاری دائم و تمام وقت در زمینه ی مطالعاتی خود پیشنهاد گردد. این کار قبل از ارائه ی درخواست برای مهاجرت باید انجام گیرد تا در موقع درخواست ذکر گردد.

برای احراز صلاحیت طی این جریان، شما بایستی:

 • شما بایستی طی دو سال گذشته فارغ التحصیل شده باشید که که حداقل یک سال از این مطالعات تمام وقت بایستی در نوا اسکوشیا انجام گیرد؛
 • وضعیت قانونی در کانادا با مجوز کار موقت داشته باشید؛
 • یک پیشنهاد کار دائمی و تمام وقت از یک کارفرمای نوا اسکوشیا در زمینه ی مطالعاتی خود داشته باشید و این که
 • حداقل سه ماه در زمینه ی کاری خود تجربه کسب نموده باشید؛
 • از پشتیبانی کافی برای اقامت برخوردار باشید؛
 • حداقل معیارهای سنی، تحصیلی، تجربه ی کاری و توانایی زبانی را برای این جریان دارا باشید.
 • از آن جا که شما برای مهاجرت به استان نوا اسکوشیا به یک شغل تحت جریان فارغ التحصیل بین المللی نیاز دارید؛ از شما دعوت می کنیم تا از بخش ابزار رایگان جستجو برای یافتن شغل در کانادا استفاده نمایید.

جریان فرزند غیر وابسته در برنامه ی مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

در جریان فرزند غیر وابسته در برنامه ی مهاجرتی استان نوا اسکوشیا، به گزینش افرادی که جزو فرزندان غیر وابسته به فرد مهاجر ساکن در این استان هستند و میل و توانمندی مهاجرت به این استان را دارند می پردازد.

متقاضی اصلی بایستی قصد اقامت کامل در نوا اسکوشیا را داشته باشد و توانایی هایی داشته باشد تا بتواند استخدام شود و در نهایت بتواند به بازار کار و اقتصاد نوا اسکوشیا کمک نماید.

جهت احراز صلاحیت طی این جریان، شما بایستی:

 • فرزند غیر وابسته به یکی از شهروندان و یا فردی که اقامت دائم در نوا اسکوشیا دارد باشید تا بتوانید از این برنامه استفاده کنید؛
 • طی ۵ سال گذشته، تجربه ی یک سال کاری به صورت تمام وقت را داشته باشید و یا این که نشان دهید که آن ها بای شما دورنمای کاری مناسبی در نظر گرفته اند؛
 • حداقل معیارهای سنی، تحصیلی، تجربه ی کاری، توانایی های زبانی را برای این جریان دارا باشید.

جریان انجمن

این جریان در برنامه ی مهاجرت به کانادا به گزینش افرادی می پردازد که ارتباط های طولانی مدت با یکی از انجمن های نوا اسکوشیا داشته اند و خواهان اقامت دائم در این استان هستند و توانای های استخدام شدن را دارا می باشند و می توانند به بازار کار و اقتصاد آن انجمن خاص کمک کنند.

این جریان تحت نظارت انجمن مربوطه است. فرد متقاضی بایستی نامه ای از طرف یک سازمان با مدیریت اداره ی مهاجرت نوا اسکوشیا ارائه کند و این کار پیش از این که متقاضی درخواست مهاجرت انجام دهد بایستی صورت بگیرد.

برای احراز صلاحیت در این جریان، شما بایستی:

 • عدم احراز صلاحیت شما در تمامی جریان های بالا مشخص شده باشد و تنها راه شما استفاده از همین جریان باشد؛
 • نامه ای رسمی از طرف یک انجمن مشخص و ثبت شده ارائه کنید؛
 • ارتباطی طولانی با انجمنی خاص که نامه از آن دریافت کرده اید داشته باشید؛
 • از پشتیبانی های کافی برای اقامت برخوردار باشید؛
 • از توانمندی هایی برخوردار باشید تا بتوانید استخدام شوید مثلا مهارت ها، آموزش ها، تجارب کاری برای استخدام در آینده در زمینه یا بخش خاصی از انجمن را دارا باشید؛
 • حداقل معیارهای سنی، تحصیلی، توانایی های زبانی مورد نیاز برای این جریان را دارا باشید.