روش مهاجرت کانادا express entry
۲۱ شهریور

روش مهاجرت کانادا express entry

روش مهاجرت به کانادا express entry

Provincial Nominee Program

روش مهاجرت به کانادا express entry , استان ها و مناطقی (PTs) که از طریق برنامه ی انتخاب استانی (PNP) مهاجران را انتخاب می کنند، می توانند علاوه بر انتخاب مهاجرین از طریق سیستم کاغذی، آنها را از طریق بانک اطلاعاتی سیستم اکسپرس اینتری انتخاب کنند.
توجه: منطقه ی نوناوت (Nunavut) دارای برنامه ی منتخب استانی (PNP) نیست و برنامه های مهاجرت اقتصادی کبک نیز از طریق سیستم اکسپرس اینتری انجام نمی پذیرند.

داوطلبینی که از طریق برنامه ی انتخاب استانی، انتخاب می شوند، در سیستم جامع رتبه بندی ۶۰۰ امتیاز بیشتر دریافت می کنند که این امتیاز به طور معمول بر حسب حد نصاب تعیین شده برای انتخاب مناطق و استان ها و با توجه به دستورات وزیران سازمان IRCC در هر دوره ی خاص از دعوت، برای صدور یک دعوت نامه ی ITA کفایت می کند.

استان ها و مناطق کانادا از طریق یک پورتال اختصاصی دسترسی مستقیمی به اکسپرس اینتری دارند که امکان مشاهده و انتخاب داوطلبین از بانک اطلاعاتی را برای آنها فراهم می کند.

برای هر یک از استان ها و مناطق سرپرستی تعیین شده است که دسترسی به پورتال در حوزه ی قلمرو خود را مدیریت می کند. بخش تحویل برنامه ی اقامت دائم (PRPD) مربوط به راهنمای برنامه ی مهاجرت (IPG)، دسترسی سرپرستان استانها و مناطق به پورتال را مدیریت می کند.

• مقایسه ی برنامه های انتخاب های استانی پایه و پیشرفته

انتخاب های استانی یا منطقه ای (PT) که از طریق سیستم کاغذی موجود خارج از سیستم اکسپرس اینتری انجام می پذیرند، انتخاب های پایه نامیده می شوند و مشمول برنامه های انتخاب استانی موجود و استانداردهای پردازشی هستند.

نقش IRCC در این درخواست ها تغییر نمی کند.

برای آگاهی از جزئیات دستورالعمل فرآیند انتخاب پایه، به دستورالعمل های ارائه ی برنامه ی PNP مراجعه کنید.

انتخاب های استانی و منطقه ای که از طریق اکسپرس اینتری انجام می شوند، انتخابات پیشرفته نامیده می شوند و برای هر منطقه یا استان این امکان را فراهم می کند تا حدنصاب انتخاب سالیانه اش را افزایش دهد.

انتخابات پیشرفته به صورت آنلاین پردازش می شوند و (در ۸۰% موارد) ۶ ماه یا کمتر زمان می برند.

استان ها و مناطق ممکن است یکبار در سال انتخاب پایه ی خود را به انتخاب پیشرفته تغییر دهند. شاخه ی سیاست های استراتژیک روسای ملی سازمان IRCC مدیریت این فرآیند را به عهده دارند.

• برنامه های انتخاب استانی زیر مجموعه express entry

دستورالعمل های وزارتی تعیین می کنند که کدام یک از مناطق و استان ها برای انتخاب داوطلبین می توانند از اکسپرس اینتری استفاده نمایند.

مناطق و استان ها مسئول طراحی، مدیریت و ارزیابی برنامه ی اکسپرس اینتری مربوطه هستند که باید با قوانین سازمان مهاجرت به کانادا و حمایت از پناهندگان، آیین نامه ی مهاجرت و حمایت از پناهندگان (IRPR) و توافق نامه ی دوجانبه ی بین استان ها و مناطق و IRCC مطابقت داشته باشند.

استان ها و مناطق، معیارهایی را برای انتخاب مد نظر قرار می دهد که قدرت مالی متقاضی و قصد اقامتش در استان ها و مناطق برگزیده را ارزیابی نماید.

سازمان IRCC تصمیم نهایی را اخذ می کند و اطمینان می دهد که انتخاب شدگان الزامات قانونی مربوط به پذیرش را برآورده می نمایند.

• دستورالعمل های سیستم مدیریت جهانی پرونده ها (GCMS)

هنگام رسیدگی به درخواست های انتخاب استانی PNP، اداره ی پردازش درخواست ها، باید تایید یا ثبت نماید که در سیستم مدیریت جهانی پرونده ها جایی که سایر برنامه های پیش فرض کارفرما محور انتخاب مناسبی وجود ندارد،

برنامه های استانی و منطقه ای مناسبی برای انتخاب داوطلب نمایش داده شده باشند.

• حداقل شرایط مورد نیاز برای داوطلبین انتخاب استانی (PNP) در اکسپرس اینتری

  • برای ثبت یا حضور یافتن به عنوان یک داوطلب PNP در اکسپرس اینتری، مهاجران خارجی باید شرایط زیر را برآورده نمایند.

• دارای یک گواهی انتخاب استانی یا منطقه ای (PT) باشند که توسط حوزه ی قلمرو منتخب، تایید شده باشد و

• شرایط یکی از برنامه های مهاجرت فدرال (به طور مثال برنامه ی نیروی متخصص فدرال، نیروهای فنی حرفه ای یا گروه تجربه ی کانادایی) را برآورده نماید.

هنگامی که داوطلبن پروفایل خود را در حساب آنلاینشان ارائه می نماید، می تواند برنامه های مهاجرت فدرالی که واجد شرایطش هستند، مشاهده نمایند.

این اطلاعات همچنین در زمان درخواست برای اقامت دائم (APR) در سیستم مدیریت جهانی پرونده ها (GCMS) قابل مشاهده است.

• انتخاب های استانی و منطقه ای با استفاده از اکسپرس اینتری

PT ها از دو طریق امکان انتخاب از طریق اکسپرس اینتری را دارند.

۱) داوطلبینی که داخل بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری هستند.

در این سناریو، استان ها و مناطق برای جستجوی داوطلبینی که از قبل در بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری هستند، از پورتال استفاده می نمایند.

استان ها و مناطق می توانند اکسپرس اینتنری را با استفاده از ترکیبی از حوزه های قابل جستجو، از جمله سطح زبان، سطح آموزش، سابقه ی کار، سرتیفیکت های استانی و منطقه ای مدارک و …جستجو نمایند.

نتایج جستجو شده به صورت لیستی از داوطلبین ناشناس ظاهر می شوند.

نتایج جستجو شامل شماره ی پروفایل اکسپرس اینتری هر داوطلب، علت انتخاب و همچنین جزئیات بیشتر هر یک از داوطلبین می باشد.

داوطلبین باید در پروفایل اکسپرس اینتری خود یک ، چند یا همه ی حوزه های استانی یا منطقه ای که به آنها علاقمند هستند، انتخاب نمایند.

پورتال PT به استان ها و مناطق این امکان را می هد که فقط داوطلبین علاقمند به حوزه خود را مشاهده نمایند.

– نامه ی اظهار علاقمندی (Notification of interest)

مناطق و استان هایی که به مهاجرت یک داوطلب خاص تمایل دارند، علاقه ی خود را از طریق پورتال PT نمایش خواهند داد. هنگام رخداد این امر، داوطلبین در حساب آنلاین خود، یک پیام سیستمی دریافت خواهند کرد که به آنها در مورد اینکه استان یا منطقه ای قصد انتخاب آنها را دارد، اطلاع رسانی می کند.

اگر داوطلب علاقمند به انتخاب شدن توسط آن استان یا منطقه (PT) باشد، باید به طور مستقیم خارج از محیط اکسپرس اینتری با PT تماس بگیرند. باید برای یافتن اطلاعات تماس با PT، به وب سایت IRCC مراجعه نمایید.

داوطلبین باید شماره ی پروفایل اکسپرس اینتری و کد اعتبارسنجی در بانک اطلاعات شغلی را به PT ارائه نمایند زیرا PT ها برای انتخاب داوطلب از طریق پورتال PT به هر دو گزینه نیاز دارند.

– انتخاب استانی

استان یا منطقه ای که آماده ی انتخاب داوطلب است باید برای یافتن داوطلب مدنظر، با استفاده از شماره ی پروفایل اکسپرس اینتری و کد اعتبارسنجی در بانک اطلاعات شغلی، پورتال را جستجو نمایند.

سپس PT بلافاصله شماره ی گواهی انتخاب استانی، تاریخ صدور گواهی انتخاب استانی، تاریخ انقضای گواهی و تاریخی که داوطلب برای انتخاب استانی درخواست خود را به صورت کامل ارائه داده است، ثبت خواهد کرد.

داوطلب از طریق حساب آنلاین خود مطلع می شود که IRCC از انتخاب داوطلب آگاه شده است. آن هنگام است که داوطلب ۳۰ روز وقت دارد تا در حساب آنلاین خود انتخاب را پذیرش کرده یا رد نماید. استان یا منطقه ی انتخاب کننده،

با استفاده از یک نمونه وضعیت نظارت می کند که آیا داوطلب انتخاب را پذیرفته است یا نه.

هنگامی که انتخاب پذیرش شد، داوطلب به طور معمول در دوره های واجد شرایط بعدی، با توجه به ظرفیت پذیرش استان یا منطقه و دستورات وزیران IRCC در هر دوره ی خاص از دعوت ها، دعوت نامه ی پذیرش را دریافت خواهند نمود.

در صورتی که داوطلب انتخاب معلقی داشته باشد یا اینکه انتخابی را پذیرفته باشد، سایر استان ها و مناطق نمی توانند اطلاعات داوطلب را در پورتال مشاهده نمایند.

انتخاب وقتی در حالت معلق قرار دارد که یک استان یا منطقه در پورتال آن PT نشان دهد که آنها قصد انتخاب آن داوطلب را دارند اما داوطلب هنوز پاسخی نداده است.

ممکن است بیش از یک استان یا منطقه قصد انتخاب داوطلب را داشته باشند با این حال، داوطلب در یک زمان خاص می تواند فقط یک انتخاب معلق داشته باشد و فقط یک انتخاب را پذیرش نماید.

هنگامی که داوطلب یک انتخاب معلق داشته باشد یا توسط استان یا منطقه ای انتخاب شده باشد،انتخاب باید قبل از این که اطلاعاتش توسط مناطق و استان های دیگر در پورتال قابل مشاهده شود، از بین رفته یا منقضی شود (بعد از سی روز).

۲) داوطلبینی که خارج از بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری هستند.

در این سناریو، مناطق و استان ها، داوطلبی که حس می کنند برای برنامه ی انتخاب استانی اکسپرس اینتری آنجا مناسب است،

ولی هنوز در بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری قرار نگرفته است، شناسایی می کنند.

PT آن فرد را انتخاب کرده و به آنها آموزش می دهد تا یک پروفایل اکسپرس اینتری ارائه دهند.

– تایید انتخاب استانی (منطقه ای)

مهاجران خارجی منتخب در حساب آنلاین خود یک پروفایل اکسپرس اینتری که نشان دهنده ی داشتن یک گواهی انتخاب استانی است، ایجاد کرده و قلمرویی که آنها را انتخاب کرده است، مشخص می کنند.

داوطلبی که حداقل معیارهای ورود (MEC) برنامه های FSTP، FSWP یا CEC را برآورده می کند، وارد بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری شده و برایش یک شماره ی پروفایل اکسپرس اینتری و کد اعتبارسنجی بانک اطلاعاتی مشاغل که برای آن استان یا منطقه فراهم کرده اند، صادر می شود.

در آن هنگام|، PT باید شماره ی گواهی انتخاب، تاریخ صدور و انقضای گواهی انتخاب استانی و تاریخی که داوطلب درخوات کامل خود برای برنامه ی انتخاب استانی را ارائه کرده است، وارد نماید.

هنگامی که استان یا منطقه انتخاب را تایید کرد، داوطلب در حساب آنلاینش از این امر مطلع می شود.

سپس با توجه به ظرفیت موجود و با توجه به دستورات وزارتی سازمان IRCC برای هر دوره ی خاص از دعوت ها، داوطلب در دوره های واجد شرایط بعدی دعوت ها، دعوت نامه ی پذیرش ( ITA) را دریافت می نماید.

استان ها و مناطق دیگر نمی توانند داوطلبی که در حالت انتخاب معلق است یا انتخابی را پذیرفته است، در پورتال مشاهده نماید و حتی نمی توانند تحت یکی از برنامه های فدرال (FSWP، FSTP یا CEC) برای آن داوطلب یک دعوت نامه پذیرش (ITA) صادر نمایند.

برای داوطلب دعوت نامه ی پذیرشی به عنوان یک برنامه ی انتخاب استانی فقط برای حوزه ای که انتخاب شده است، صادر می شود.

ک انتخاب وقتی در حالت معلق است که استان یا منطقه در پورتال PT نشان دهند که آنها قصد دارند داوطلب را انتخاب نمایند، اما داوطلب فعلا جوابی نداده است.

– عدم تایید انتخاب فرد توسط استان یا منطقه

هنگامی که انتخاب فرد توسط یک استان یا منطقه تایید نشود، داوطلب به عنوان یک داوطلب غیر منتخب استانی وارد بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری می شود.

PT همچنان امکان تایید انتخاب را دارند، با این حال داوطلب ممکن است تحت برنامه ی انتخاب استانی اکسپرس اینتری سایر استان ها انتخاب شود و یا واجد شرایط دعوت به اپلای برای برنامه های مهاجرت فدرالی شود که شرایط مورد نظر را دارد.

– کنسل شدن یک انتخاب

وقتی که استان یا منطقه گواهی انتخاب را صادر کند و داوطلب آن را بپذیرد، نمی توان آن را در پروفایل اکسپرس اینتری داوطلب کنسل کرد.

داوطلب باید نظر خود را عوض کند یا PT بعد از پذیرش انتخاب، آن را پس بگیرد،

داوطلب باید پروفایل اکسپرس اینتری خود را کنسل کرده و یک پروفایل جدید در حساب آنلاین خود ارائه نمایند.

استان یا منطقه ای که قصد کنسل کردن یا پس گرفتن انتخابی را دارد،

باید فورا با ارسال یک ایمیل به دفتر پذیرش مرکزی، سازمان IRCC را مطلع کند و باید در گزارهاش ماهیانه ی انتخاب استانی خود نمایش دهد که انتخاب کنسل شده است.

• درخواست برنامه ی انتخاب استانی برای اقامت دائم

داوطلبین اکسپرس اینتری که دارای گواهی معتبر انتخاب استانی یا منطقه ای هستند، ۶۰۰ امتیاز بیشتر در سیستم جامع رتبه بندی (CRS) دریافت می کنند و به طور معمول با توجه به ظرفیت کلی انتخاب های استانی و منطقه ای و بر حسب دستورالعمل های وزیران سازمان IRCC ، برای دوره ی مجاز بعدی دعوت، دعوت نامه ای دریافت می کنند.

در نامه ی ITA توضیح داده می شود که داوطلب برای برنامه ی منتخب استانی دعوت شده است و ۹۰ روز زمان دارند تا از طریق حساب آنلاین خود برای اخذ اقامت دائم (ARP) درخواست دهد.

متقاضیان اکسپرس اینتری باید در زمان ارائه ی درخواست اقامت دائم (APR)، نشان دهند که شرایط برنامه ی انتخاب استانی را برآورده می کنند و برای ارزیابی A11.2، حداقل شرایط یکی از برنامه های مهاجرت فدرال (FSWP یا CEC یا FSTP) را برآورده می نمایند

ارزیابی متقاضیان PNP در بخش A11.2

احتمال دارد که یک داوطلب شرایط بیشتر از یک برنامه ی مهاجرت فدرال را داشته باشد. هنگامی که این موضوع رخ می دهد، اداره ی رسیدگی به درخواست فقط باید مشخص کند که متقاضی، شرایط یکی از برنامه های فدرالی را علامت گذاری کرده اند، برآورده می نمایند.

هنگامی که مشخص شد که متقاضی شرایط یکی از برنامه های مهاجرت فدرال را برآورده نموده است، دیگر نیازی به ارزیابی سایر برنامه ها نیست.

اداره ی رسیدگی به درخواست ها باید به ترتیب زیر بررسی کند که متقاضیان برنامه های منتخب استانی شرایط یکی از برنامه ها را داشته باشند:

• CEC
• FSTP
• FSWP

در صورتی که متقاضی شرایط مدنظر برنامه ی اول را نداشته باشد، اداره ی رسیدگی به درخواست ها باید، برنامه های دیگری که متقاضی علامت گذاری کرده است، مد نظر قرار دهد،تا اینکه متقاضی شرایط یکی از برنامه ها یا همه ی برنامه های علامت گذاری شده را دارا باشد.اگر مشخص شود که متقاضی شرایط هیچ یک از برنامه های مهاجرت فدرال را ندارد، درخواست باید در A11.2 رد می شود. جعل اطلاعات نیز باید به صورت مناسب مد نظر قرار داده شود.

تاریخ ثابت شدن (lock-in) برنامه ی انتخاب استانی (PNP) برای اعضای خانواده

هنگام اپلای برای برنامه ی انتخاب استانی (PNP)، سن اعضای وابسته ی خانواده، روی تاریخی که استان یا منطقه، درخواست انتخاب به عنوان یکی از اعضای گروه انتخاب استانی را دریافت کرده است، ثابت می شود.(درخواست های انتخاب استانی پایه نیز با استفاده از همان قاعده ی تاریخ ثابت، مورد رسیدگی قرار می گیرند).

همانند هر یک از کارکردهای موجود در سیستم مدیریت جهانی پرونده ها (GCMS)، تاریخ ثابت شده برای وابستگان، به طور پیشفرض معادل با تاریخ دریافت درخواست IRCC قرار داده می شود.در نتیجه، دفتر رسیدگی به درخواست ها باید به طور دستی در GCMS تاریخ های فیکس شده برای وابستگان همراه متقاضیان انتخاب استانی را بروزرسانی کند تا بازیابی مناسب هزینه های پرداخت شده برای وابستگان را بر اساس تاریخی که PT درخواست انتخاب را دریافت کرده است، انجام دهد.دفتر رسیدگی به درخواست ها باید برای هزینه های مناسب را از متقاضی دریافت کند یا در صورت نیاز هزینه های مناسبی را برگرداند.

_______________________

موسسه حقوقی ما با وکلای غیر ایرانی باتجربه میتوانند شمارا در این مسیر راهنمایی کنند.

موسسه حقوقی پاد : ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱-۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۸