سوپر ویزای والدین
۴ مهر

سوپر ویزای والدین

سوپر ویزای والدین Super Visa

مهاجرت به کانادا از طریق سوپر ویزای والدین که یک ویزای بلند مدت است و برای والدین و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که فرزندان یا نوه هایشان از ساکنین دائم یا شهروندان کانادایی هستند، صادر می شود.
این ویزا برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ توسط دولت کانادا برای تسهیل ورود پدر مادرهای افراد مقیم کانادا ایجاد شد و قرار است در ۲۰۱۸ نیز این برنامه پیگیری شود.
این یک ویزای کانادا از نوع موقت است که به والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها اجازه می دهد به مدت ۲ سال در کانادا اقامت داشته باشند.
سوپر ویزای کانادا هم می تواند به صورت تک ورودی و هم می تواند به صورت چند بار ورود صادر شود.
جالب است بدانید این ویزا ۱۰ سال اعتبار دارد اما به دلیل این که اعتبار ویزای ایرانی ها ۵ سال است این ویزا برای ایرانی ها تا ۵ سال اعتبار دارد.
سوپر ویزای والدین
سوپر ویزای والدین
همان طور که گفته شد با این ویزا تا مدت ۵ سال و هر بار تا ۲ سال می توانند در این کشور بمانند.
متقاضی برای اخذ سوپر ویزای کانادا تقریبا همان مدارکی را باید تحویل دهد که برای ویزای عادی تحویل سفارت می دهد، فقط باید همراه این مدارک بیمه هم ارائه شود.
سوپر ویزای والدین Super Visa
سوپر ویزای والدین Super Visa
اگر شما والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادا هستید و از معیارهای خاصی برخوردار هستید، واجد شرایط دریافت سوپر ویزا خواهید بود. این به این معنی است که شما قادر به بازدید از خانواده در کانادا تا ۲ سال هستید و ویزا چندین ضمانت را تا ۱۰ سال ارائه می دهد. این از ویزای توریستی متفاوت است، جایی که شما فقط می توانید تا ۶ ماه در یک زمان بازدید کنید.

آیا برای ویزای سوپر شما واجد شرایط هستید؟

شما باید والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادا یا دائمی ساکن کانادا باشید. نگرانی های شما باید در مورد یک بازدیدکننده واقعی در کانادا باشد که در انتهای بازدید شما انتخاب می شود. شما همچنین باید ثابت کنید که فرزند یا نوه شما حداقل یک آستانه درآمد دارد. نامه ای نوشته شده از فرزند یا نوه شما که می گوید که شما در طول سفر شما از شما حمایت می کند باید ارائه شود. علاوه بر این، شما باید یک بیمه نامه پزشکی معتبر کانادا حداقل یکسال داشته باشید.