شرایط دریافت تابعیت (شهروندی) کانادا
۳ مهر

شرایط دریافت تابعیت (شهروندی) کانادا

تابعیت کانادا

شرایط دریافت تابعیت (شهروندی) کانادا

مهاجرت به کانادا و مدارک مورد نیاز جهت کسب شهروندی کانادا به قرار زیر می باشد:

۱٫تقاضانامه تابعیت را به همراه مدارک تحویل دهند.

۲٫حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند.

۳٫اگر در کانادا زندانی شده اند،تعداد روز های زندانی شدن شخص از مدت  اقامت وی کسر شود همچنان ۳ سال گذشته در کانادا باشد.

۴٫شرایط باطل شدن اقامت دائم در مورد وی صادق نباشد.

۵٫اگر در کانادا زندانی یا محکوم شده است ،جرم او در حدی نباشد که شایسته دریافت تابعیت نشود.

۶٫چنان که سن شخص بین ۱۸ تا ۵۴ است با یکی از زبان های رسمی کانادا آشنایی داشته باشد.

۷٫در مراسم سوگند شهروندی کانادا شرکت کند،(افراد کمتر از ۱۴ سال از این مراسم معاف هستند)

اشخاص زیر۱۸ سال وقتی پدر یا مادرشان شهروند کانادا شوند ،به صورت خودکار شهروند کانادا می شوند.فقط کافی است که در زمان ارسال مدارک برای تقاضا مدارک فرزندان خود را نیز ارسال نمایند.

شرایط لازم برای شهروندی

واجد شرایط بودن از طریق عوامل زیر تعیین می شود:
سن – برای دادن درخواست شهروندی، سن شما باید ۱۸ سال یا بیشتر باشد
وضعیت اقامت دائم – باید مقیم دائمی بوده و وضعیت شما نباید غیرقطعی باشد
مدت زمان زندگی در کانادا – بزرگسالان بایستی در پنج سال گذشته قبل از درخواست، به مدت حداقل سه سال (۱۰۹۵ روز) در کانادا زندگی کرده باشند
توانایی در زبان – شما باید از زبان انگلیسی یا فرانسه بخوبی مطلع باشید
سابقه جنایی – نباید در شرایطی باشید که (آنطور که در قانون شهروندی مشخص شده است) در تعارض با قوانین کانادا باشید.
آگاهی از کشور کانادا – شما باید حقوق و مسئولیت های شهروندی کانادا را درک کرده و از تاریخ کانادا، ارزش ها، عرف و نمادهای کشور کانادا آگاه باشید.

تکمیل و ارسال تقاضانامه

برای شهروند شدن کانادا، باید موارد زیر را انجام دهید:
 – گرفتن مجموعه اطلاعات تقاضانامه
 – مطالعه راهنمای دستورالعمل ها
 – تکمیل فرم تقاضا و ضمیمه کردن مدارک ضروری
 – ارائه سوء پیشینه از هر کشوری در طی ۴سال قبل که بیش از ۱۸۳ روز منقطع یا ممتد در آن ساکن بوده اید.
 – پرداخت هزینه و دریافت رسید لازم
 – پست کردن فرم درخواست و مدارک
می توانید از خدمات موسسه پاد در این زمینه برخوردار شوید. پر نمودن فرم ها و تکمیل مدارک مورد نیاز (کامل و جامع)، بررسی پرونده شما و دریافت تاییدیه تقاضانامه شما، بررسی وضعیت پرونده تان و … به عهده ما خواهد بود.

مشاوره مهاجرت با وکلای متخصص

جهت مشاوره با ماتماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱