مهاجرت خویشاوندی استانی
۲۳ مرداد

مهاجرت خویشاوندی استانی

مهاجرت خویشاوندی استانی

بیشتر استانها در کانادا قراردادی با دولت فدرال دارند که بر اساس آن میتوانند افرادی را برای مهاجرت به کانادا و اقامت در استان انتخاب نمایند. افراد مقیم دائم و شهروندان کانادا که در این استانها زندگی میکنند ممکن است بتوانند بستگان نزدیک خود را برای اقامت در آن استان اسپانسر نمایند.این بستگان نزدیک بایستی ابتدا از طریق استان مربوطه اقدام نمایند و پروسه گزینش استانی را تکمیل کنند. اداره مهاجرت استان این افراد را بر اساس نیازهای خود و قصد واقعی فرد برای اقامت در استان بر میگزیند.اگر بخواهید به بستگان خود در یکی از این استانها ملحق شوید، ممکن است بتوانید از یکی از روشهای زیر برای مهاجرت به کانادا استفاده کنید:در بعضی از استانها، روش خویشاوندی محدود به بستگان خیلی نزدیک میباشد، در صورتیکه در بعضی دیگر از استانها بستگان دورتر مثل عموزاده را نیز میتوان اسپانسر نمود.

روشهای موجود مهاجرت خویشاوندی استانی عبارتند از:

آلبرتا
منیتوبا
نیوفاندلند و لابرادور
نوا اسکوشیا
جزیره پرینس ادوارد
ساسکاچوان
پس از پذیرفته شدن از طرف استان یا منطقه مربوطه، شما بایستی درخواستی مجزا به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) ارسال نمائید. افسر مهاجرت سپس صلاحیت شما و افراد خانواده تان را بر اساس مسائل پزشکی و امنیتی ارزیابی میکند. شما بایستی آزمایشات پزشکی و بررسیهای امنیتی را با موفقیت پشت سر بگذارید. همچنین شما بایستی سرمایه کافی برای استقرار خود و خانواده تان در ماههای اول اقامت در کانادا داشته باشید.