پول و بانکداري در کانادا
۲۱ مهر

پول و بانکداري در کانادا

پول و بانکداري در کانادا

کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهاي دنیاست و درآمد ناخالص داخلی آن به حدود یک تریلیون دلار بالغ می شود که این درآمد ناخالص داخلی به طور سرانه۳۰,۰۰۰ دلار است.در این مطلب پول و بانکداری در کانادا را مورد برررسی قرار می دهیم:

با محاسبه درآمد ناخالص ملی (GNP ، (کانادا در ردیف هفتم دنیا و در ردیف ایالات متحده آمریکا و ثروتمندترین کشورهاي اروپایی قرار می گیرد.

نرخ پایه بانکی و نرخ وامها از حدود ۱۳ درصد و ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ترتیب ۵,۳ درصد و ۷۵,۸ درصد ( در اواسط سال ۱۹۹۹ (کاهش
یافت و این امر تجار و بازرگانان کانادایی را تشویق به توسعه کرد .
واحد پول رایج کانادا دلار است ، که هر دلار ۱۰۰ سنت است . سکه هاي کانادایی به ترتیب ارزش ، ۱ سنتی(penny ، (۵ سنتی (nickel ،(۱۰ سنتی (dime ،(۲۵ سنتی (quarter(و ۵۰ سنتی (نیم دلار ، که به ندرت دیده می شود) ۱ دلاري و ۲ دلاري است .
اسکناس ها به ترتیب ارزش ۵ دلاري ، ۱۰ دلاري ، ۲۰ دلاري ، ۵۰ دلاري ، ۱۰۰ دلاري و ۱۰۰۰ دلاري چاپ می شوند .
بهتر است قبل از ورود مهاجرت به کانادا تعدادي دلار کانادا تهیه کنید تا هم خود و هم خانواده تان با آن آشنا شوید.

در اکثر جاها در کانادا می توانید از دلار آمریکا استفاده کنید.

نظام بانکداري کانادا تحت نفوذ “شش بانک بزرگ ” صاحب امتیاز است که عبارتند از:
Canadian Bank of Commerce, Bank of Montreal, Canada Trust, Bank of nova Scotia, Royal Bank of Canada,,Bank Dominion Toronto ،که نود درصد سرمایه کل بانکها را تحت نظارت دارند.

این شش بانک شبکه ارتباطی متشکل از ۸۰۰۰ شعبه دارند و خدمات بانکداري اینترنتی و تلفنی نیز ارائه می دهند .

بانکهاي محلی کوچکتر بسیاري نیز وجود دارند و بیش از ۴ بانک خارجی نیز در کانادا فعالیت دارند.
بانکهاي صاحب امتیاز بازار را از جهت اعتبار مشتریان تامین می کنند.

مابقی وام توسط اتحادیه هاي اعتباري ، شرکت هاي اعتبار وام مسکن و شرکت هاي بیمه عمر داده می شود.

بانک کانادا ،که یک موسسه تحت نظارت حکومت مرکزي است و مستقیما مسئول سیاست گذاري آنی کشور است ، نظام بانکداري کانادا را تنظیم می کند.

بانک هاي کانادا مجاز به شرکت مستقیم در صنعت بیمه نیستند و نمی توانند در شعب خود ( به جز شعبه بریتیش کلمبیا ) خدماتبیمه اي ارائه دهند. البته مجاز به تملک و خرید و فروش زمین از طریق شرکت هاي سهامی و حتی می توانند بنگاه معاملات بانکی دایر نمایند .
کانادایی ها معمولا امور بانکی را در یکی از بانکهاي خارجی یا بانکهاي صاحب امتیاز، اتحادیه اعتباري یا شرکت اعتباري انجام می دهند.

براي انجام عملیات بانکی از طریق اتحادیه هاي اعتباري باید عضو شوید، در این صورت براي گرفتن وام یا بهره کمتر، نسبت به وام ارائه شده بانکها، واجد شرایط هستید و میتوانید از سود سالانه بانکها نیز استفاده کنید.
ساعت کار بانکهاي عادي روزهاي دوشنبه تا جمعه از ۹ صبح تا ۵ بعذ از ظهر که بعضی جمعه ها تا ۶ بعد از ظهر هم باز هستند.

و روزهاي دوشنبه از ۱۰صبح تا ۳ بعد از ظهر است. تمام بانکها در تعطیلات محلی استان و حکومت مرکزي ، تعطیل هستند.