مهاجرت به کانادا و شرایط دریافت بورسیه تحصیلی کانادا(Internship)
۲۲ مهر

مهاجرت به کانادا و شرایط دریافت بورسیه تحصیلی کانادا(Internship)

مهاجرت به کانادا و شرایط دریافت بورسیه تحصیلی کانادا(Internship)

مهاجرت به کانادا و شرایط دریافت بورسیه تحصیلی کانادا (Internship) یکی از مسائلی است که برای مهاجرت می توان در نظر گرفت و آن را بررسی کرد. دوره کار آموزي کانادا ، دوره اي است که دانشجویان میتوانند در طی آن در شرکتهاي خصوصی یا سایر موسسات خارج از دانشگاه در زمینه هاي مرتبط با رشته ي تحصیلی خود کار کنند و به ازاي کار خود حقوق دریافت نمایند. در طول تابستان ثبت نام و حضور در دانشگاه اجباري نیست و دانشجویان معمولا از این مدت براي کار در خارج از دانشگاه استفاده میکنند.

خدمات شرکت های مهاجرت برای بورسیه تحصیلی کانادا 

حقوقی که شرکتها به دانشجویان پرداخت می کنند معمولا بسیار بالاتر از حقوقی است که دانشجویان با داشتن دستیار پژوهشی یا دستیار تدریس در طول سال دریافت می نمایند .

اقدام براي دریافت این دوره کارآموزي نسبتاً ساده است و احتیاج به مدارك متعددي ندارد. چنانچه مایل به دریافت کارآموزي براي تابستان هستید، باید از زمستان سال قبل اقدامات خود را آغاز کنید.

بسیاري از شرکتها از حدود ماه دسامبر تا می هر سال اطلاعاتی را در مورد موقعیت هاي تحت عنوان internship در وب سایت خود منتشر میکنند و اقدام به جمع آوري رزومه مینمایند .
کارشناسان شرکت با توجه به سوابق دانشجویان، تعدادي را براي مصاحبه انتخاب میکنند.

مصاحبه ممکن است به صورت تلفنی یا در محل شرکت صورت پذیرد و ممکن است شامل چندین مرحله مختلف باشد.

شرکت ها ممکن است از دانشجویان بخواهند تا علاوه بر رزومه، توصیه نامه هایی از طرف اساتید دانشگاه نیز ارائه دهند .

توصیه نامه معمولا در صورتی درخواست میشود که شما تمام مراحل مصاحبه را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید.

داشتن دانش کافی در زمینه هاي که براي آن اقدام میکنید بسیار مهم است و از شما انتظار میرود که بتوانید عمده اي سوالات مصاحبه کننده ها را جواب دهید.

همچنین زمان اقدام براي internship هم اهمیت زیادي دارد.

برخی از شرکت ها ممکن است تا ماه فوریه تمام دانشجویانی که لازم دارند را انتخاب کرده باشند وبدیهی است که دانشجویی حتی با شرایط خوب هم در صورت اقدام بعد از این زمان، شانس چندانی براي دریافت این دوره نخواهد داشت.

اغلب دانشگاه های مرکزي به نام center career دارند که دانشجویان را با نحوه ي اقدام براي یافتن شغل و internship آشنا میکنند.

این مراکز همچنین میتوانند به شما در زمینه ي نوشتن رزومه اي که براي شرکتها می فرستید نیز کمک کنند و همچنین ممکن است لیستی از شرکت هایی را که علاقمند به استخدام کارآموز هستند را در اختیار شما قرار دهند .

علاوه بر آن در طول سال تحصیلی نمایشگاههاي کوچکی با عنوان fair career ممکن است در دانشگاه برگزار شود.
هدف اصلی این نمایشگاه ها استخدام دانشجویان براي شغل دائمی یا کارآموز است. شرکت هاي علاقمند غرفه هایی دارند که رزومه ي دانشجویان را جمع آوري میکند و حتی ممکن است مصاحبه هایی نیز با دانشجویان انجام دهند.

بازدید از این نمایشگاهها به دانشجویانی که علاقمند به گرفتن کارآموزي هستند.

Teaching Assistantship

در این موقعیت شغلی، دانشجو بعنوان یک دستیار تدریس، در تدریس درس خاصی به استاد کمک و با او همکاري میکند و به ازاي آن از دانشگاه حقوق دریافت میکند.

وظیفه افراد دستیار تدریس از تنوع بسیاري برخوردار است که بصورت عمومی شامل نمره دادن، تصحیح اوراق، برگزاي کلاس هاي حل تمرین یا آزمایشگاه ها، کمک به دانشجویان و اداره جلسات هفتگی می باشد. براي گرفتن دستیار تدریس فرد باید فرمهاي خاص آن را پر کند و هر ترم براي درخواست جدید اقدام نمایید.

تخصیص دستیار تدریس معمولا بر اساس اولویت انجام میشود و دانشجویان با سابقه دکترا از اولویت بالاتري برخوردار هستند.
همچنین اغلب دانشگاهها نیاز دارند که متقاضی امتحان صحبت کردن انگلیسی مانند TSE یا بخش صحبت کردن TOEFL را بگذرانید و نمره لازم را کسب نمایید.