پول و بانکداري در کانادا
۲۱ مهر

پول و بانکداري در کانادا

پول و بانکداري در کانادا کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهاي دنیاست و درآمد ناخالص داخلی آن به حدود یک تریلیون دلار بالغ می شود که این درآمد ناخالص داخلی به طور سرانه۳۰,۰۰۰ دلار است.در این مطلب پول و بانکداری در کانادا را مورد برررسی قرار می دهیم: با محاسبه درآمد ناخالص ملی (GNP ، (کانادا […]