اجازه کار در کانادا :جریان استعدادهای جهانی  Canada Work Permit: Global Talent Stream
۱۷ آذر

اجازه کار در کانادا :جریان استعدادهای جهانی Canada Work Permit: Global Talent Stream

اجازه کار کانادا :جریان استعدادهای جهانی Canada Work Permit: Global Talent Stream در جریان استعدادهای جهانی، کارگران ماهر می توانند اجازه کار در کانادا خود و درخواست های ویزای کانادا را در عرض دو هفته در نظر بگیرند. این برنامه در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷ راه اندازی شد و کبک آن را در ۱۱ سپتامبر […]