روند درخواست نامزدهای استانی مهاجرت به کانادا
۲۸ مهر

روند درخواست نامزدهای استانی مهاجرت به کانادا

روند درخواست نامزدهای استانی مهاجرت به کانادا اگر از اروپای شرقی، خاورمیانه یا آفریقا درخواست اقامت دائمی دارید، اکنون باید اثر انگشت و عکاسی (بیومتریک) خود را اعمال کنید. چگونگی درخواست شما بستگی به آن دارد که برنامه مهاجرت استانی (PNP) که برای آن درخواست می‌دهید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که از فرآیند […]

۳ مهر

آخرین مرحله از پرونده مهاجرت قبل از صدور ویزا (بررسی پیشینه)

آخرین مرحله از پرونده مهاجرت قبل از صدور ویزا (بررسی پیشینه) پروسه گرفتن ویزای مهاجرت به کانادا بستگی به شرایط تحصیلی،کاری،تمکن مالی و سلامت نسبی جسمی و بررسی پیشینه اشخاص متقاضی دارد و این مسایل حتی افراد نزدیک و وابسته را در امر مهاجرت تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین توصیه می کنیم که قبل […]