انتاریو توسط جزیره پرنس ادوارد در آمار مهاجرت به کانادا مهم است
۳۰ دی

انتاریو توسط جزیره پرنس ادوارد در آمار مهاجرت به کانادا مهم است

انتاریو توسط جزیره پرنس ادوارد در آمار مهاجرت به کانادا مهم است ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ – جزیره پرنس ادوارد کوچکترین استان کانادا می باشد ، اما زمانی که آمار مهاجرت به کانادا می آید، یک پانچ بزرگ بسته می شود. آخرین ارقام نشان می دهد PEI از جدیدترین ساکنان دائمی در مقایسه با جمعیت هر […]