۱۹ دی

برنامه های نامزدی استانی کانادا Provincial Nominee Programs

 برنامه های نامزدی استانی کانادا Provincial Nominee Programs دولت کانادا با ایالت های محلی موافقت کرد که کسانی که مایل به مهاجرت به کانادا هستند و متقاضی کار در  استان خاص می باشند را معرفی کنند. برای دریافت ویزا از طریق برنامه های نامزدی استانی کانادا Provincial Nominee Programs (PNP)، کاندید مورد نیاز است که یک […]

برنامه های نامزدی استانی کانادا
۱ آذر

برنامه های نامزدی استانی کانادا

برنامه های نامزدی استانی کانادا در این مقاله سعی ما بر این است که شما دوستان را با استان های مختلف کانادا و برنامه های خاص مهاجرتی هر استان و برنامه های نامزدی استانی کانادا که دولت کانادا در نظر گرفته است آشنا کنیم.