مهاجرت به کانادا و بهبود درخواست ویزا با امتیازات بالا نمره زبان
۲۹ آبان

مهاجرت به کانادا و بهبود درخواست ویزا با امتیازات بالا نمره زبان

آیا می دانستید که بهبود درخواست ویزا با امتیازات بالا نمره زبان می تواند سریع ترین راه برای افزایش امتیازات ویزا شما برای مهاجرت به کانادا  باشد؟ شما می توانید از ۲۸ امتیاز از ۱۰۰ برای مهارت های خود را به زبان انگلیسی یا فرانسوی اختصاص دهید. با توجه به توانایی شما برای گوش دادن، […]