ویزای دانشجویی  Student Visas
۲۶ آذر

ویزای دانشجویی  Student Visas

ویزای دانشجویی  Student Visas هر سال هزاران دانش آموز وارد کانادا می شوند تا در برنامه های مختلف تحصیل کنند و ویزای دانشجویی کانادا را برای مهاجرت به کانادا اخذ نمایند. جوانان با والدین خود برای تحصیل در مدرسه راهنمایی یا مدرسه می روند. افراد برای آموختن انگلیسی یا فرانسوی وارد می شوند. دانش آموزان پس […]

مهاجرت به کانادا و تحصیل در کانادا  Study in Canada
۱۹ آذر

مهاجرت به کانادا و تحصیل در کانادا Study in Canada

مهاجرت به کانادا و تحصیل در کانادا Study in Canada کانادا بیش از ۴۰۰،۰۰۰ دانشجوی بین المللی در حال حاضر در برنامه های تحصیلی در سراسر کشور ثبت نام کرده است. نه تنها افرادی کهمهاجرت به کانادا و تحصیل در کانادا Study in Canada  را انتخاب می کنند، از تحصیل در سطح جهانی لذت می برند […]

۱۵ مهر

ارزیابی و معادل سازی مدارک تحصیلی برای مهاجران به کانادا

ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) معادل سازی و ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) برای مهاجرت به کانادا ومدرک تحصیلی (ECA) یک سند محسوب می شود که اعتبار کانادایی یک مدرک خارجی، دیپلم، گواهینامه یا سایر مدارک تحصیلی را تایید می کند. گزارش ECA بیان میکند که آیا مدارک تحصیلی فردی معادل استاندارد کانادا است و برای اهداف […]