داروسازی در کانادا
۱۵ مهر

داروسازی در کانادا

حقوق دارو ساز در کانادا حقوق داروسازان در کانادا بین ۸۰ هزار دلار تا ۹۵ هزار دلار در سال است. تحصیل در رشته دارو سازی در کانادا برای اینکه داروساز با مدرک در کانادا شوید، باید لیسانس دارو سازی (دکترای داروسازی) را از یکی از دانشگاه هایی که رشته دارو سازی را ارائه میدهند دریافت […]