روز کار در کانادا Labour Day In Canada
۲۷ دی

روز کار در کانادا Labour Day In Canada

روز کار در کانادا Labour Day In Canada در اولین دوشنبه سپتامبر هر سال، کانادا جشن های روز کارگری را که از طریق آخر هفته اجرا می کند. این روز در ابتدا معرفی شد تا نیروی کار کانادا بتواند برای پرداخت بهتر و بهبود شرایط کاری لابی کند. اگر برای مهاجرت به کانادا کردید می توانید […]