بیان روش هایی برای مهاجرت به کانادا Canadian Experience Class Application
۴ دی

بیان روش هایی برای مهاجرت به کانادا Canadian Experience Class Application

بیان روش هایی برای مهاجرت به کانادا Canadian Experience Class Application برای مهاجرت به کانادا شما نیاز دارید که برای یکی از برنامه های باز مهاجرتی واجد شرایط باشید. اینها به برنامه های ولایتی و فدرال تقسیم شده اند. برای برنامه های فدرال شما نیاز دارید که ببینید آیا شما تحت یکی از برنامه های […]

روش های مهاجرت به کانادا
۱۴ مرداد

روش های مهاجرت به کانادا

روش های مهاجرت به کانادا در صورتی که واجد شرایط درخواست به مهاجرت به کانادا باشید، باید به این سوال جواب دهید ؛با توجه به تنوع روش های مهاجرت به کانادا ،آیا می خواهید برای کار، تحصیل، بازدید، مسافرت و یا اقامت دائم به کانادا مهاجرت کنید؟ چند سوال برای پاسخ دادن به برنامه های […]