سفر به کانادا با ویزای توریستی
۵ دی

سفر به کانادا با ویزای توریستی

سفر به کانادا با ویزای توریستی مهاجرت به کانادا از طریق ویزای توریستی نیز امکان پذیر است. این ویزا برای بازدید کننده به عنوان سفر به کانادا شناخته می شود، برای متقاضیانی که مایل به ورود به کانادا به طور موقت هستند مورد نیاز است. دو نوع از ویزای بازدید کننده وجود دارد، یکی برای […]