تابع (شهروند) کانادا
۳ مهر

تابع (شهروند) کانادا

چگونه می توانم برای شهروندی کانادا یا تابعیت کانادا درخواست کنم؟ مهاجرت به کانادا برای درخواست شهروندی کانادا ( تابعیت کانادا)، باید معیارهای واجد شرایط بودن را رعایت کنید و درخواست را تکمیل کنید. معیارهای واجد شرایط بودن برای درخواست شهروندی کانادا باید:  مدرکی را ارائه دهید که می دانید چگونه به صحبت کردن و […]