مهاجرت به کانادا و شهر هالیفاکس، نوا اسکوشیا کانادا
۱۱ آذر

مهاجرت به کانادا و شهر هالیفاکس، نوا اسکوشیا کانادا

مهاجرت به کانادا و شهر هالیفاکس، نوا اسکوشیا کانادا در این مقاله مهاجرت به کانادا و شهر هالیفاکس، نوا اسکوشیا کانادا را به شما علاقمندان معرفی می کنیم. جمعیت شهر هالیفاکس، نوا اسکوشیا کانادا هالیفاکس جمعیت محلی خود بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱ محاسبه کرد که ۳۸ درصد از جمعیت کانادایی های محلی هستند، ۳۵ درصد مهاجران […]