ضوابط ویزای بیومتریک کانادا  Canada’s Biometrics Visa Requirements
۲۵ آذر

ضوابط ویزای بیومتریک کانادا  Canada’s Biometrics Visa Requirements

ضوابط ویزای بیومتریک کانادا  Canada’s Biometrics Visa Requirements ضوابط ویزای بیومتریک کانادا: اثر انگشت و یک عکس نیازهای بیومتریک گسترش یافته به معنی هر کس که علاقه مند به درخواست ویزای بازدید کننده، کار یا اجازه تحصیلی، یک ویزای اقامت دائم یا درخواست پناهندگی / وضعیت پناهندگی باشد، باید بررسی کند که آیا آنها بایستی بیومتریک […]