قرعه کشی اکسپرس اینتری ۳،۲۰۲ کاندیدبا CRS 440 را دعوت می کند
۲۰ آذر

قرعه کشی اکسپرس اینتری ۳،۲۰۲ کاندیدبا CRS 440 را دعوت می کند

قرعه کشی اکسپرس اینتری ۳،۲۰۲ کاندیدبا CRS 440 را دعوت می کند Express Entry Draw Invites 3,202 Candidates, CRS Cut-Off 440 آخرین اختراع اکسپرس ورودی ۳۲۰۲ نامزد از استخر اکسپرس برای درخواست اقامت دائمی و مهاجرت به کانادا دعوت کرد. همانطور که انتظار می رفت، نمره برش ۴۴۰ امتیاز کلی سیستم رتبه بندی جامع (CRS) […]