الزامات و شرایط اخذ شهروندی کانادا
۱۴ آبان

الزامات و شرایط اخذ شهروندی کانادا

الزامات و شرایط اخذ شهروندی کانادا برای شهروند شدن در کانادا شما می بایست الزامات و شرایط اخذ شهروندی کانادا داشته باشید، از جمله میتوان به موراد زیر اشاره کرد: وضعیت اقامت دائم شما مدت زمانی که شما در کانادا زندگی کرده اید ثبت مالیات بر درامد توانایی و مهارت شما در زبان ( یکی […]