۲ مهر

مراحل مهاجرت به کانادا اکسپرس اینتری کانادا EXPRESS ENTRY

مراحل مهاجرت به کانادا اکسپرس اینتری کانادا EXPRESS ENTRY روش اکسپرس اینتری در حقیقت برنامه ای است که برای مهاجرت یکی از سه گروه زیر پیش بینی شده است . گروه تجربه کانادایی Canadian Experience Class گروه پیشه وران  Federal Skilled Trades Program گروه کارکنان ماهر Federal Skilled Worker Program مراحل انجام کار به شرح […]