قسمت دوم: معرفی زبان مردم کانادا
۲۰ دی

قسمت دوم: معرفی زبان مردم کانادا

قسمت دوم: معرفی زبان مردم کانادا مردم کانادا به زبان های بسیاری  سخن می گویند، بازتابی از تاریخ طولانی کشور و ریشه های استعماری باعث بوجود آمدن این عامل شده است. از دیدگاه رسمی، کانادا یک کشور دو زبانه است که هر دو زبان فرانسه و انگلیسی به عنوان زبان های ملی به رسمیت شناخته […]

قسمت اول: معرفی زبان مردم کانادا
۲۰ دی

قسمت اول: معرفی زبان مردم کانادا

قسمت اول: معرفی زبان مردم کانادا مردم کانادا به زبان های بسیاری  سخن می گویند، بازتابی از تاریخ طولانی کشور و ریشه های استعماری باعث بوجود آمدن این عامل شده است. از دیدگاه رسمی، کانادا یک کشور دو زبانه است که هر دو زبان فرانسه و انگلیسی به عنوان زبان های ملی به رسمیت شناخته […]