۳ مهر

آخرین مرحله از پرونده مهاجرت قبل از صدور ویزا (بررسی پیشینه)

آخرین مرحله از پرونده مهاجرت قبل از صدور ویزا (بررسی پیشینه) پروسه گرفتن ویزای مهاجرت به کانادا بستگی به شرایط تحصیلی،کاری،تمکن مالی و سلامت نسبی جسمی و بررسی پیشینه اشخاص متقاضی دارد و این مسایل حتی افراد نزدیک و وابسته را در امر مهاجرت تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین توصیه می کنیم که قبل […]

آزمایشات پزشکی – مدیکال – برای مهاجرت به کانادا یا مسافرت به این کشور
۲ مهر

آزمایشات پزشکی – مدیکال – برای مهاجرت به کانادا یا مسافرت به این کشور

آزمایشات پزشکی – مدیکال – برای مهاجرت به کانادا یا مسافرت به این کشور معمولاً هنگام بررسی پرونده های مهاجرتی صرف نظر از روش مهاجرت سه مرحله مهم باید طی شود تا افسر مهاجرت ویزا را صادر کند: متقاضی مهاجرت شرایط اولیه و اساسی روش مهاجرتی که انتخاب کرده است را دارد (مثلاً سن مهاجرت، رشته […]