مهاجرت و اقامت کانادا از طریق کارآفرینی استانی
۳ مهر

مهاجرت و اقامت کانادا از طریق کارآفرینی استانی

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استانی یکی از روشهای مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت کانادا، برنامه مهاجرت از طریق کارآفرینی و سرمایه‌گذاری استانی برای تجار و مدیران دارای سابقه مدیریت و سرمایه به میزان تعیین شده است. این برنامه‌ها به دلیل توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در کانادا و جذب سرمایه به وجود […]

برنامه مهاجرت استانی -اونتاریو
۳۰ شهریور

برنامه مهاجرت استانی -اونتاریو

برنامه مهاجرت استانی -اونتاریو برنامه استانی فرصتهای اونتاریو یک برنامۀ مهاجرتی است که از طریق آن اونتاریو افراد و خانواده آنها را بر اساس یک پیشنهاد کار از قبل تایید شده در استان انتخاب میکند. کارفرماهای تایید شده می توانند کارکنان خارجی را از طریق . دسته عمومی و دسته دانشجوی بین المللی استخدام نمایند. […]

برنامه ی مهاجرت تجاری استانی- مناطق شمال غربی
۲۸ شهریور

برنامه ی مهاجرت تجاری استانی- مناطق شمال غربی

برنامه ی مهاجرت تجاری استانی- مناطق شمال غربی برنامه ی مهاجرتی مناطق شمال غربی یک برنامه ی مهاجرتی دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که اشتیاق و توانایی خود را برای مهاجرت به کانادا و اقامت خودشان و خانواده شان در مناطق شمال غربی نشان داده باشند. تحت برنامه ی مهاجرت مناطق شمال […]

برنامه ی مهاجرت تجاری استانی- نیوبرانزویک
۲۶ شهریور

برنامه ی مهاجرت تجاری استانی- نیوبرانزویک

برنامه ی مهاجرت تجاری استانی- نیوبرانزویک برنامه ی مهاجرت به استان نیوبرانزویک، یک برنامه ی مهاجرت دولتی است که از بین متقاضیان مشتاق برای مهاجرت به کانادا، به انتخاب افراد واجد شرایط می پردازد. در واقع این افراد می خواهند تا خودشان و خانواده شان در استان نیو برونزویک کانادا اقامت داشته باشند. بر اساس […]