نحوه استخدام کارگران ماهر تحت جریان استعدادهای جهانی کانادا
۱۷ آذر

نحوه استخدام کارگران ماهر تحت جریان استعدادهای جهانی کانادا

نحوه استخدام کارگران ماهر تحت جریان استعدادهای جهانی کانادا Global Talent Stream کسب و کار نوآورانه در سراسر کانادا از طریق جریان استعدادهای درخشان به بهترین و روشن ترین روش به کارکنان ماهر دسترسی پیدا می کند. برنامه آزمایشی مهاجرت به کانادا که ویژگی ۱۰ روزه پردازش استاندارد را دارد، و به کارفرمایان خدمات به […]