ویزای دانشجویی  Student Visas
۲۶ آذر

ویزای دانشجویی  Student Visas

ویزای دانشجویی  Student Visas هر سال هزاران دانش آموز وارد کانادا می شوند تا در برنامه های مختلف تحصیل کنند و ویزای دانشجویی کانادا را برای مهاجرت به کانادا اخذ نمایند. جوانان با والدین خود برای تحصیل در مدرسه راهنمایی یا مدرسه می روند. افراد برای آموختن انگلیسی یا فرانسوی وارد می شوند. دانش آموزان پس […]