انواع ویزای موقت کانادا Canada Temporary Visa Overview
۲ دی

انواع ویزای موقت کانادا Canada Temporary Visa Overview

انواع ویزای موقت کانادا Canada Temporary Visa Overview هر سال بیش از ۳۵ میلیون مهاجرت به کانادا صورت می گیرد این ها ساکنان موقت هستند . افرادی که برای دیدار، تحصیل یا کار در کانادا می آیند، ممکن است برای ورود به کانادا به ویزای اقامت موقت (TRV) از مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) نیاز […]