انواع ویزای موقت کانادا Canada Temporary Visa Overview
۲ دی

انواع ویزای موقت کانادا Canada Temporary Visa Overview

انواع ویزای موقت کانادا Canada Temporary Visa Overview هر سال بیش از ۳۵ میلیون مهاجرت به کانادا صورت می گیرد این ها ساکنان موقت هستند . افرادی که برای دیدار، تحصیل یا کار در کانادا می آیند، ممکن است برای ورود به کانادا به ویزای اقامت موقت (TRV) از مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) نیاز […]

ویزای دانشجویی  Student Visas
۲۶ آذر

ویزای دانشجویی  Student Visas

ویزای دانشجویی  Student Visas هر سال هزاران دانش آموز وارد کانادا می شوند تا در برنامه های مختلف تحصیل کنند و ویزای دانشجویی کانادا را برای مهاجرت به کانادا اخذ نمایند. جوانان با والدین خود برای تحصیل در مدرسه راهنمایی یا مدرسه می روند. افراد برای آموختن انگلیسی یا فرانسوی وارد می شوند. دانش آموزان پس […]