۱۵ مهر

ارزیابی و معادل سازی مدارک تحصیلی برای مهاجران به کانادا

ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) معادل سازی و ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) برای مهاجرت به کانادا ومدرک تحصیلی (ECA) یک سند محسوب می شود که اعتبار کانادایی یک مدرک خارجی، دیپلم، گواهینامه یا سایر مدارک تحصیلی را تایید می کند. گزارش ECA بیان میکند که آیا مدارک تحصیلی فردی معادل استاندارد کانادا است و برای اهداف […]

مهاجرت به کانادا و تحصیل در رشته ی پر طرفدار پزشکی در دانشگاه های کانادا
۹ مهر

مهاجرت به کانادا و تحصیل در رشته ی پر طرفدار پزشکی در دانشگاه های کانادا

مهاجرت به کانادا و تحصیل در رشته پر طرفدار پزشکی در دانشگاه های کانادا مهاجرت به کانادا و تحصیل در رشتهپر طرفدار پزشکی در دانشگاه های کانادا هستند که آموزش های آن در زمینه ی دکترای پزشکی (Medicine Doctorate) و دستیاران پزشکی معمولا به ارائه ی مدارک ۳ یا ۴ ساله ی دکترای پزشکی (M.Dیا M.D.C.M) و […]