مهاجرت به کانادا ویزای کار – کار در کانادا Canada Work Visa – Work in Canada
۹ دی

مهاجرت به کانادا ویزای کار – کار در کانادا Canada Work Visa – Work in Canada

مهاجرت به کانادا ویزای کار – کار در کانادا Canada Work Visa – Work in Canada ویزای کار کانادا تحت برنامه مهاجرت به کانادا مهاجرین، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) تحت برنامه کارگران خارجی موقت (TFWP) صادر می شود. برنامه کارگران خارجی موقت: انواع  مجوز کار کانادا  کار در کانادا  Work in Canada توسط  TFWP در […]