اقتصاد کانادا   Canadian Economy
۲۵ آذر

اقتصاد کانادا   Canadian Economy

اقتصاد کانادا   Canadian Economy کانادا در میان ۱۰ کشور تولید کننده پیشرو قرار دارد. اقتصاد کانادا   Canadian Economy در سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته است. بیشتر صنایع تولیدی کانادا در استان های انتاریو و کبک قرار دارند. سایر صنایع مهم در کانادا شامل غذا و نوشیدنی، کاغذ و محصولات متفقین، فلزات اولیه، فلزات […]